Chcete se připojit k týmu Učitele naživo?

Průvodce/průvodkyně v programu Učitel naživo

Inovujeme české vzdělávání. Chceš být u toho?

Učitel naživo je inovativní vzdělávací program pro budoucí učitele druhého a třetího stupně. Ve školním roce 2016-17 proběhl pilotní jednoletý výcvik studentů s intenzivní praxí na školách a nyní probíhá druhý běh kurzu.

Trénink je zaměřený na rozvoj osobnosti pedagoga, schopnost vytvářet a udržovat vztahy založené na důvěře a respektu, pedagogiku orientovanou na dítě a reflektivní dovednosti. Výcvik je inspirován ověřenými zahraničními programy. Na vývoji a produkci programu se podílí tým zapálených odborníků, inovátorů a lidí z praxe. Více informací o výcviku Učitel naživo na www.ucitelnazivo.cz.

Za programem stojí Nadace Depositum Bonum a další donoři. Program se nyní osamostatňuje a vzniká nový subjekt Učitel naživo, z.ú. Jde o laboratoř, jejímž cílem je vyvíjet inovativní učitelské kvalifikační programy, pilotně je testovat a poskytovat dál dalším vzdělávacím institucím jako know-how. Jde nám o to, aby se příprava učitelů měnila v duchu rozvoje potenciálu každého jednotlivce - jak učitele, tak dítěte.

V programu v současnosti působí tři „průvodci“ – zkušení pedagogové a lektoři, kteří tvoří páteř lektorského týmu programu. Vzhledem k plánovanému otevření dalšího běhu programu v Praze od srpna 2018 a dalšího rozšíření do Pardubic hledáme zkušené pedagogy/lektory/psychology, kteří náš tým průvodců rozšíří. Nabízíme pozici na plný či částečný úvazek.

Co nabízíme:

 • Práci na plný nebo částečný úvazek
 • Vynikající příležitost, jak předávat dál vaše zkušenosti a dovednosti s učením dětí a lektorováním dospělých
 • Lektorování zajímavé skupiny studentů – budoucích učitelů
 • Nadstandardní podmínky pro spolupráci mezi odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie a vzájemné učení se od sebe
 • Podíl na tvorbě a úpravách kurikula jedinečného vzdělávacího programu pro budoucí učitele, který už osvědčil svůj přínos a bude se dále rozvíjet a upevňovat
 • Podíl na projektu, který má našlápnuto ke skutečné systémové změně ve vzdělávání v ČR
 • Flexibilitu a možnost zkoušet nové věci vzhledem k inovativní povaze celého projektu a jeho finančnímu zázemí
 • Možnost lektorovat v páru/v týmu, připravovat si lekce v páru/týmu a také je důkladně reflektovat
 • Možnost zapojit se do mentoringu studentů a pracovat tak na rozvoji konkrétních lidí
 • Týmovou podporu a spolupráci
 • Finanční ohodnocení odpovídající požadovaným dovednostem a zkušenostem
 • Benefity v podobě stravenek, osobního rozpočtu na vzdělávání, 5 týdnů dovolené a další

Co od vás čekáme:

 • Lektorskou práci se studenty zejména v oblasti obecné didaktiky, komunikačních a vztahových dovedností, psychologie – dle kurikula programu a vašeho konkrétního zaměření
 • Vedení reflektivních setkání se studenty i s provázejícími učiteli
 • Spolupráci s dalšími průvodci na vzájemném učení se od sebe, přípravě lekcí, reflexí, úpravách kurikula
 • Komunikaci s lektory, kteří zajišťují dílčí části programu, propojování jejich lekcí s celkovou koncepcí programu a s vašimi lekcemi
 • Mentorování konkrétních studentů a jejich provázejících učitelů na praxích (návštěva studentů v jejich škole, kde jsou na praxi, náslech a reflexe jejich hodiny)
 • Podíl na hodnocení „výzev“ – prací studentů, kterými dokazují svůj posun a splnění kvalifikačních požadavků programu
 • Účast na programu pro provázející učitele (mají studenty u sebe na praxích), vedení vybraných lekcí na setkáních pro provázející učitele

Co od vás potřebujeme:

 • Jednoznačný soulad s vizí a hodnotami programu (viz principy projektu)
 • Bohaté zkušenosti s učením dětí ve školním prostředí a/nebo s lektorováním dospělých
 • Ochotu na sobě dál pracovat a cíleně se učit nové dovednosti
 • Zapálení pro vaše konkrétní téma ve vzdělávání, které chcete dál rozvíjet a předávat
 • Dovednost reflektovat svou práci pedagoga/lektora
 • Schopnost práce v týmu i samostatně
 • Flexibilitu pracovat v rychle se měnícím kontextu
 • Nasazení, aktivní přístup, přímou komunikaci

Jak se přihlásit:

Na adresu ladislava.hadravova@ucitelnazivo.cz zašlete svůj strukturovaný životopis a krátký motivační dopis. Motivační dopis by měl obsahovat odpovědi na otázky:

 1. Proč byste se chtěl/a zapojit do programu Učitel naživo?
 2. Jaké máte zkušenosti s učením/lektorování a pro jaké téma "hoříte"?

Nástup možný v červenci/srpnu 2019. Práce na plný nebo částečný úvazek.

Případné dotazy ohledně výběrového řízení směřuj na Ladislavu Hadravovou, +420 724 160 947, ladislava.hadravova@ucitelnazivo.cz