Příběh Učitele naživo

Náš příběh

Učitel naživo vznikl jako projekt Nadace Depositum Bonum a Nadace České spořitelny. V nadaci se setkali lidé s širokými a různorodými zkušenostmi a vášní pro zlepšování vzdělávání. Vyhledali jsme a aktivně podporujeme inovativní metody výuky, zejména Hejného matematiku a sdružení Heuréka zaměřené na badatelsky orientovanou výuku fyziky. V rámci projektů jsme pracovali s učiteli ve školách, s budoucími učiteli i s lidmi, kteří o učení dříve neuvažovali.

V rámci projektu Tandemy jsme si ověřili, jak vysokou přidanou hodnotu má pro budoucí učitele dlouhodobá reflektovaná praxe ve školách a co jsou některé z klíčových problémů, se kterými se potýkají budoucí i stávající učitelé. Získali jsme hluboké metodické know-how, mnoho dat – protože naše projekty důsledně vyhodnocujeme - komunitu spolupracovníků a širokou síť partnerů.

Dalším krokem na cestě k proměně českého vzdělácího systému se stal vznik Učitele naživo; vzdělávacího programu pro ty, kteří se chtějí stát učiteli. Projekt, jež byl vytvořen ve spolupráci se špičkovými odborníky a inspirován zahraničními vzdělávacími programy, je postaven na rozvoji osobnosti, kvalitních vztazích, roli učitele jako průvodce a na dlouhodobé reflektované praxi.

Model jsme pilotně vyzkoušeli s 15 studenty a současně jsme navázali spolupráci s řadou partnerů a zajistili akreditaci. V současnosti otevíráme již třetí akreditovaný ročník, uzavíráme nové spolupráce, rozrůstáme se a těší nás, že můžeme říct: Tudy to půjde!

Časová osa

 • Duben 2013 – V Nadaci Depositum Bonum připravujeme projekt Elixír do škol
 • Září 2013 – Rozjíždí se projekt Tandemy s osmi studenty odborné fyziky – Evaluační zpráva za celý projekt
 • Září 2014 – Připojují se Tandemy II se studenty učitelství fyziky z Katedry didaktiky fyziky MFF UK
 • Březen 2015 – Setkávání s experty na praxi z několika univerzit, analýza situace učitelského vzdělávání
 • Srpen 2015 – Schází se tým, který dává dohromady první kostru Učitele naživo
 • Duben 2016 – Pilotní Učitel naživo se představuje zájemcům
 • Září 2016 – Startuje pilotní běh Učitele naživo
 • Květen 2017 - Učitel naživo podepisuje memorandum o spolupráci s PedF UHK
 • Srpen 2017 - Začíná druhý ročník výcviku s 26 studenty; absolventi zakládají klub absolventů
 • Září 2017 - Podepisujeme memorandum o spolupráci s PedF UK
 • Listopad 2017 - Učitel naživo získává své první vysvědčení - Zpráva z pilotního ročníku
 • Leden 2018 - Od nového roku fungujeme jako samostatná organizace Učitel naživo, z.ú.
 • Únor 2018 - Spuštění přihlášek do třetího, akreditovaného ročníku
 • březen 2018 - Podepisujeme smlouvu o spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha (VŠMVV)

 • duben 2018 - Do výběrového řízení se hlásí celkem 63 zájemců o studium

 • červen 2018 - Na setkání komunity Učitele naživo se schází více než 100 zapojených studentů, učitelů a absolventů

 • září 2018 - Rozjíždíme třetí běh výcviku s 43 studenty