Podmínky absolvování

Co je potřeba splnit pro dokončení studia?

Účast

Absolvuješ min. 75 % jak z praktické, tak z výcvikové části. U dvouletého studia je tuto podmínku třeba splnit za každý rok zvlášť.

4 výzvy

Splníš 4 výzvy – úkoly s písemným výstupem, vycházející z tvé praxe. Výzvy se plní průběžně, ale pořadí si stanovuješ sám/sama. Součástí plnění výzev je příprava na závěrečnou zkoušku a obhajobu závěrečné práce.

Závěrečná zkouška a práce

Během plnění výzev se připravíš na závěrečnou zkoušku a napíšeš i obsah své závěrečné práce. Závěrečná zkouška a obhajoba práce se koná před komisí.

4 výzvy, které na tebe čekají

Vím, kam jdu

Zformuluješ vlastní učitelské směřování a ilustruješ ho příkladem, formuluješ svůj osobní rozvojový cíl a popíšeš svou práci na něm. Získáš tak více jistoty, pocit smysluplnosti vlastního učení a kompetenci trvale zlepšovat svou práci.

Poznávám děti a ony mi věří

Doložíš schopnost porozumět dětem – jejich životní situaci, motivacím a potřebám. Získáš tím kompetenci plánovat a realizovat výuku tak, aby byly zohledněny potřeby každého dítěte. Doložíš, že mezi tebou a dětmi je základní důvěra. Splněním výzvy získáš sebedůvěru ve vztazích s dětmi a uvědomíš si, čím důvěru s dětmi podporuješ.

Provázím a reflektuji

Doložíš schopnost formulovat smysluplné a ověřitelné vzdělávací cíle, předvedeš jejich naplnění a reflexi vlastní práce. Získáš kompetenci plánovat a realizovat výuku smysluplně a s jasnými cíli. Dokážeš odpovědět na otázku: A k čemu mi to bude?

Vlastní cestou

Zformuluješ si a splníš vlastní výzvu, která vychází z tvé osobní cesty stávání se učitelem. Máš jistotu v tom, jak se posouváš v konkrétní – tebou vybrané – učitelské dovednosti. Zaměřuješ na ni pozornost a vyhodnocuješ, jak se mu s ní daří pracovat.