Chcete se připojit k týmu Učitele naživo?

Člen/ka týmu Advokacie zodpovědný/á za péči o vztahy s externími stakeholdery

Hledáme kolegu/kolegyni do advokačního týmu organizace, jejímž cílem je systémová změna vzdělávání v Česku. Spolupracujeme s klíčovými stakeholdery v oblasti vzdělávání z akademické sféry (v ČR i v zahraničí), neziskových organizací, nadací, PSP ČR či ministerstev a společně tvoříme expertní know-how k proměně vzdělávání v Česku. Vytvořili jsme inovativní programy vzdělávání učitelů/učitelek a ředitelů/ředitelek škol, přičemž úkolem advokačního týmu je nacházet cesty, jak rozšířit jejich dopad na co nejvíce dětí v českých školách.

Proč do toho s námi jít?

Vytvořili jsme unikátní akreditovaný výcvik pro budoucí učitele, vyvíjíme podporu pro ředitele a máme ambici být jedním ze spoluhybatelů systémové změny v českém vzdělávání. Věříme v sílu spolupráce, kvalitní vztahy a učící se komunitu. V týmu jsou učitelé s desítkami let praxe, absolventi Harvardu a Oxfordu, progresivní profesoři z veřejných vysokých škol, sociální inovátoři a hodně skautů. Těšíme se podpory řady osobností českého vzdělání i špičkových externích spolupracovníků.

Co potřebujeme

 • Základní orientace ve vzdělávací politice a chuť v této oblasti dále pracovat a učit se.
 • Perfektní komunikační a argumentační dovednosti.
 • Příjemné a reprezentativní vystupování.
 • Schopnost jednat se zástupci různých cílových skupin (akademická, politická, úřednická či nezisková sféra).
 • Schopnost přemýšlet strategicky a aplikovat evidence-based přístup.
 • Schopnost orientace ve velkém množství informací - oddělit důležité, prioritní a nedůležité či irelevantní.
 • Schopnost práce se sekundárními zdroji (publikace OECD, UNESCO, EK, World Bank, materiály MŠMT, výzkumné studie, odborné články atd.).

Co očekáváme

 • Férovost a otevřenost.
 • V první řadě jednoznačný soulad s vizí a hodnotami programu.

 • Férovost a otevřenost.
 • Spolehlivost a pečlivost.
 • Nasazení a aktivní přístup.
 • Chuť vzdělávat se v oblasti pregraduální přípravy učitelů a problematice pedagogického leadershipu.

Co nabízíme

 • Být u změny českého vzdělávacího systému.
 • Spolupracovat a spojit síly s dalšími silnými leadery na poli vzdělávání a advokacie.
 • Prostor pro realizaci vlastních nápadů, prostor přispět tím nejlepším ze sebe.
 • Prostor hodně se učit a objevovat.
 • Finanční ohodnocení odpovídající požadovaným dovednostem a zkušenostem.
 • Benefity v podobě stravenek, osobního rozpočtu na vzdělávání, 5 týdnů dovolené, sick days, firemní mobilní tarif, supervize a další.
 • Nové rekonstruované kanceláře ve Vršovicích.
 • Práci na 0,5-1,0 úvazek v Praze.
 • Zaměstnání na HPP.
 • Nástup možný od 1. října 2020 nebo dle domluvy.

Jak se přihlásit

 • Pomocí tohoto formuláře nám prosím pošlete svůj životopis a vypracovaný úkol, jehož formu si můžete vybrat dle Vašich preferencí (varianta A - video, nebo varianta B - motivační dopis).
  • Varianta A: krátké video (max. 5 min)
   • Ve videu prosím uveďte následující obsahové části:
    • Jaké jsou Vaše motivace zapojit se do našeho týmu? (2 min)
    • Vysvětlete, proč je potřeba zlepšit v ČR vzdělávání učitelů. (3 min)
  • Varianta B: motivační dopis (max. 1 normostrana)
   • Motivační dopis by měl obsahovat odpovědi na tyto otázky:
    • Jaké jsou Vaše motivace zapojit se do našeho týmu?
    • Vysvětlete, proč je potřeba zlepšit v ČR vzdělávání učitelů.
 • Podklady pro výběrové řízení přijímáme do 30. září 2020. Výběrové řízení probíhá průběžně.

Zasláním výše zmíněných pokladů berete na vědomí jejich uchování po dobu trvání výběrového řízení.