Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů

Naše vize:

Chceme učitele, kteří vědí, kam jdou,
s dětmi vytvářejí a udržují vztahy založené na vzájemné důvěře,
vytvářejí podnětné příležitosti pro učení každého dítěte
a reflektují svou práci s oporou o důkazy.

5. online setkání Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů
proběhlo 24. března 2022 od 13:30 do 17:00

V pořadí již páté setkání Komunity bylo zaměřeno na téma praxí a roli provázejících učitelů ve vzdělávání budoucích učitelů.

Co jste si odnesli

 • Sdílení radostí a strastí z realizací praxí budoucích učitelů na třech českých fakultách.
 • Představení modelu praxí na University of Jyväskylä ve Finsku (Josephine Moate).
 • Pojetí praxí v Reformě přípravy učitelů a učitelek navržené MŠMT (Jakub Drbohlav).

Pro koho bylo setkání určeno

 • oborové didaktiky, vyučující pedagogy psychologických nebo odborných předmětů na pedagogických filozofických, přírodovědeckých či jiných fakultách připravujících učitele,
 • učitele ZŠ nebo SŠ, kteří provází studenty učitelství na praxích,
 • lektory organizací spolupracujích s fakultami připravující učitele a podílejících se na přípravě budoucích učitelů,
 • ředitele základních nebo středních škol, které se podílí na přípravě budoucích učitelů

Co jste si odnesli

 • možnost spolupráce s kolegy z různých institucí a regionů,
 • inspiraci od kolegů a možnost sdílet vaše příklady dobré praxe,
 • podporu pro prosazování inovací a změn ve vzdělávání,
 • možnost podílet se aktivitách směřujících k systémové změně přípravy učitelů

Mějte přehled

Nemohli jste se zúčastnit čtvrtého setkání komunity vzdělavatelů budoucích učitelů, ale spadáte do cílové skupiny?
Vyplňte formulář níže a my vás budeme kontaktovat s nabídkou zapojení se do dalších aktivit.

Případné dotazy směřujte na e-mail komunitavzdelavatelu@ucitelnazivo.cz.

Těšíme se na vás!