Projektový manažer

Ondřej Turek

V Učiteli naživo jsem od roku 2018. Nyní na pozici projektového manažera, částečně se věnuji marketingu, podpoře týmu provozu a řeším IT. Mám na starosti event management. Jsem tam, kde je mě třeba a pomohu, kde se dá. Pohybuji se napříč všemi týmy a řeším dlouhodobé i krátkodobé záležitosti.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Projekt jsem sledoval od začátku. Připadá mi svou myšlenkou minimálně na českém území jedinečný a zároveň s velkým potenciálem vylepšit současný stav školství . Zároveň cítím, že mi mé pracovní zařazení nabízí být stále překvapen novými věcmi a mohu se vrtnout do nevšedních činností. Zároveň je z celé organizace cítit nadšení pro věc samotnou, náročnost, poctivost a zároveň vřelá atmosféra spojená se vzájemnou hlubokou důvěrou. Kombinace těchto předpokladů je základem pro to, aby mi práce dávala smysl.

Co mi dělá radost?

Nejen vůně nově otevřené kávy, když je hezky a jdu se projet na koloběžce do přírody, dobrovolnická činnost v oddíle Poutníci, na projektu Zapalovač a provozování Neobyčejné klubovny, teplo z kachlových kamen, čistá voda ve studánce, zvuk lupnutí při sešlápnutí krabičky od cigaret na chodníku, rozhled z velké výšky a čaj z Pchu-er.

Zkušenosti a vzdělání

Zkušenosti

 • 2017 - dnes - Hlavní obsahový garant a lektor kurzu Zapalovač pro začínající a budoucí vedoucí + nástavba Popcorn.
 • 2017 - dnes - Neobyčejná klubovna: řízení kulturně-volnočasového centra malého rozsahu, propagace, dlouhodobé plánování
 • 2021 - dnes - Asociace TOM ČR, TOM 21009 Poutníci – hlavní vedoucí, statutární zástupce - Řízení celoroční volnočasově-vzdělávací činnosti pro děti, teenagery a z části i pro dospělé, propagace, metodika, dlouhodobé plánování
 • 2010 - 2021 - Mladí ochránci přírody, Tuláci - hlavní vedoucí - Řízení celoroční volnočasově-vzdělávací činnosti pro děti, teenagery a z části i pro dospělé, propagace, metodika, dlouhodobé plánování
 • 2016 - Projekt 72 hodin v Dubrovníku skrze Erasmus+
 • 2017 - 2018 - Plechárna Černý Most - Garant volnočasového klubu NePLECHa
 • 2018 - 2018 - Specializované oddělení DDM Praha 3 – Ulita Beztíže: příprava a realizace preventivních programů nejen pro rizikovou mládež
 • 2016 - 2018 - Barevný svět dětí, z. s. - Příprava a realizace komunitních programů pro děti v pěstounské péči a rodinné programy
 • 2016 - 2018 - Česká cesta, s.r.o. - Příprava a realizace firemních kurzů a teambuildingů
 • 2016 - 2018 - Otevřený klub pro děti a mládež Mapa - Příprava a realizace příměstských táborů
 • 2015 - 2016 - Prázdninová škola Lipnice - Příprava a realizace kurzů pro SŠ a ZŠ

Vzdělání

 • 2019 – Univerzita Karlova, Mgr. Sociální pedagogika
 • 2017 – Technická univerzita v Liberci, Bc. Pedagogika volného času
 • Kurz Strážci Země pro pedagogy (2017) - Ekologické středisko Český ráj

 • Metodický kurz environmentální výchovy Orbis Kaktus (2015)

 • Akreditovaný kurz Vedoucí dětského kolektivu a hlavní vedoucí dětských táborů

Média

Publikace