Obsahový expert pro rozvoj ředitelů škol

O budoucnosti naší země se rozhoduje ve školách. Přidejte se k ambicióznímu týmu, který usiluje o systémovou změnu ve vzdělávání. Už teď má více jak 83 000 dětí lepšího učitele nebo ředitele školy díky naší práci. 

Naše strategie stojí na 3 pilířích. Pracujeme s komunitami učitelů a ředitelů. Vyvíjíme a realizujeme pro ně vzdělávací a rozvojové programy. Prosazujeme legislativní změny v oblasti školství. Naším know-how se snažíme obohatit a proměnit veřejný vzdělávací systém, abychom naplnili naši vizi: Všechny děti se učí naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy a příležitosti 21. století.

Co Vás na této pozici čeká

 • Stanete se součástí realizačního týmu Ředitelského kmene.
 • Mezi vaše hlavní úkoly bude patřit podílení se na koncepci, rozvoji a dalším směřování programu Ředitel naživo a další podpory ředitelů škol.
 • Převezmete zodpovědnost za formulování ambiciózních a dlouhodobých cílů Ředitelského kmene i za průběžné vyhodnocování pokroku ročních a kvartálních cílů a za prioritizaci aktivit. 
 • Budete úzce spolupracovat s experty - zkušenými řediteli škol, lidmi rozvíjející ředitele škol, experty zaměřenými na veřejné instituce.
 • Budete analyzovat dynamicky se měnící realitu oboru a spolupracovat s veřejnými institucemi (MŠMT, NPI, kraje).

Koho hledáme

 • Flexibilního a systematického člověka, který dokáže koncepčně přemýšlet nad veřejným systémem podpory ředitelů škol v ČR.

 • S praxí min. 5 let ve vzdělávání, školství a řízení škol, příp. s jinou zkušeností z práce ve vzdělávání dospělých.

 • Člověka se zkušenostmi a úspěchy ve vedení komplexních projektů a změn.

 • Ochotného učit se a neustále čerpat know-how z odborných zdrojů a řídit se přístupem evidence based.

 • Člověka s prezentačními dovednostmi, spolehlivého a schopného dotahovat věci. 

 • Uživatele s velmi dobrou dovedností s PC (zejména G Suite).

Na co se můžete těšit

 • Smysluplnou práci v kolektivu zajímavých lidí, kteří za sebou mají skvělé výsledky, jsou cílevědomí, mají kuráž, vytrvalost a široký přehled.

 • Prostor pro realizaci vlastních zkušeností a nápadů, prostor přispět tím nejlepším ze sebe.

 • Příležitost se hodně učit, objevovat a získávat nové zkušenosti.

 • Pestré benefity: stravenky plně hrazené zaměstnavatelem, roční příspěvek na vzdělávání, 5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna nebo flexibilní pracovní doba.

 • Hlavní pracovní poměr na dobu určitou na částečný / plný úvazek (min 0,8) v Praze.

 • Termín nástupu: ideálně od září nebo dohodou

Jak se přihlásit:

Své CV a motivační dopis zašlete na e-mail ladislava.hadravova@ucitelnazivo.cz do 14. 7. 2024. Do motivačního dopisu uveďte, co vás na pozici nejvíce zaujalo, proč si vybíráte zrovna naši organizaci a také ideální výši mzdového ohodnocení (v hrubém při plném úvazku). Děkujeme.

Na zmíněný e-mail se můžete obracet i s případnými dotazy.

Zasláním výše zmíněných pokladů berete na vědomí jejich uchování po dobu trvání výběrového řízení.