Program Ředitel naživo

Lidia Marchenko

V Učiteli naživo těsně spolupracuji s týmem Ředitel naživo na kvalifikačním studiu Lídr školy, které se připravuje v Národním pedagogickém institutu. V rámci tohoto projektu jsem na pozici analytičky a připravuji příslušné analýzy, podklady a rešerše. Také koordinuji evaluaci vznikajícího studia. Pomáhám hledat systémové a inovativní řešení v oblasti přípravy a podpory ředitelů.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Když jsem vyrůstala, moje rodina se víckrát stěhovala do zahraničí, kvůli čemuž jsem ke konci střední školy za sebou měla čtyři různé vzdělávací systémy. Role pokusného králíka v této neúmyslné srovnávací studii mě přivedla k zájmu o problematiku vzdělávání a k přesvědčení, že český systém má co dohánět. Jsem ráda, že můžu spolupracovat s lidmi, kteří toto přesvědčení sdílí a usiluji o rozvoj českého školství a tím pádem celé naší společnosti. Rezonuje se mnou důraz, který organizace klade na posílení rovných příležitostí a na práci podloženou výzkumem a reflexí.

Co mi dělá radost?

Propojovat myšlenky, nápady a lidi, neustále se učit, číst a psát. Dlouhá konverzace, dobrý vtip, jehla a nit v rukou.

Zkušenosti a vzdělání

  • Bakalářský program European Social and Political Studies na University College London (2021)
  • Certificat d’études politiques na Sciences Po Bordeaux (2020)
  • Analytička - Transparency International ČR
  • Překladatelka (beletrie, odborné texty, titulky, atd.)