Staňte se součástí komunity zapálených

Tým organizace

Martin Kozel
spoluředitel
Laďka Hadravová
provoz organizace a péče o lidi
Radim Tuček
marketing a PR
Hana Krupanská
vedoucí týmu komunity vzdělavatelů
Eva Matušková
provoz organizace
Jan Straka
spoluředitel
Kryštof Vosátka
spolupráce s partnery
Jana Lhotáková
marketing a PR
Jana Maluchová
péče o lidi
Ondřej Turek
projektový manažer
Vlaďka Spilková
expertka
Tereza Špalková
spolupráce s partnery

Anna Francová

Kristýna Felcmanová
péče o lidi
Anna Váradyová
provoz organizace
Blanka Vaculík Pravdová
odborný garant
Anna Hejzlarová
advokacie
Pavla Chlebounová
marketing a PR
Jana Jandová
péče o lidi
Ondřej Neumajer
expert
Kateřina Konrádová
advokacie
Dominika Plochová
provoz organizace
Eva Štorková
péče o lidi

Tým programu Učitel naživo

Hana Kasíková
odborný garant programu Učitel naživo
Hana Losenická
Koordinátorka praxí a péče o komunitu
Matouš Bořkovec
rozvoj vzdělávacích programů
Nataša Mazáčová
budování sítě škol
Alena Štvánová
koordinátorka praxí
Aneta Höschlová
koordinátorka praxí

Tým programu Ředitel naživo

Libor Pospíšil
program Ředitel naživo
Zuzana Bukovská
program Ředitel naživo
Klára Ondříčková
program Ředitel naživo
Zuzana Šafránková
program Ředitel naživo

Tým evaluace

Daniel Prokop
evaluace a analýzy
Michal Kunc
evaluace a analýzy
Barbora Zavadilová
evaluace a analýzy
Jana Korábová
evaluace a analýzy
Lucie Marková
evaluace a analýzy

Správní a dozorčí rada

Braňo Jakabovič
předseda správní rady
Klára Rundová
členka správní rady
Ivana Janečková
členka správní rady
Kristýna Felcmanová
členka správní rady
Karel Valo
člen dozorčí rady

Expertní rada

prof. Vladimíra Spilková
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice – předsedkyně expertní rady a mj. expertkou Národního akreditačního úřadu

prof. Milan Pol
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

prof. Karel Rýdl
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice

prof. Tomáš Janík
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

doc. Leoš Dvořák
Katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy

doc. Jana Straková
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání UK

doc. Hana Kasíková
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, odbornice na kooperativní učení

prof. Iva Stuchlíková
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

doc. Jana Kratochvílová
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

doc. Radim Šíp
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

doc. Bohumíra Lazarová
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

prof. Stanislav Štech
Univerzita Karlova v Praze

prof. Hana Lukášová
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Pavel Vacek
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Ondřej Neumajer
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

doc. Josef Valenta
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

doc. Tomáš Kasper
Katedra pedagogiky a psychologie Technické univerzity v Liberci

Mgr. Tomáš Zatloukal
Česká školní inspekce

doc. Michaela Píšová
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

doc. Anna Tomková
Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze

Vít Beran
Ředitel ZŠ Kunratice