Staňte se součástí komunity zapálených

Tým organizace

Vedení

Martin Kozel
ředitel

Člen vedení
Finance

Jan Straka
člen vedení
Kryštof Vosátka
člen vedení
Fundrising
Blanka Vaculík Pravdová
člen vedení
Strategie priority Učitel
Radim Tuček
člen vedení
Marketing
Matouš Bořkovec
člen vedení
Strategie priority Učitel
Anna Pohanková
člen vedení
Péče o lidi

Kdo pečuje o naše dárce

Tereza Špalková
spolupráce s partnery
Bára Kamarytová
spolupráce s partnery

Kdo jedná s klíčovými institucemi

Vlaďka Spilková
expertka
Ondřej Neumajer
expert
Kateřina Konrádová
advokacie
Anna Hejzlarová
advokacie

Kdo zajišťuje, že jsme vidět a slyšet

Pavla Chlebounová
marketing a PR

Anna Francová
PR

Jana Lhotáková
marketing a PR

Kdo se o nás stará

Jana Jandová
péče o lidi
Eva Štorková
péče o lidi
Laďka Hadravová
péče o lidi
Jana Maluchová
péče o lidi

Kdo zajišťuje pohodlí kanceláře a chod organizace

Dominika Plochová
provoz organizace
Anna Váradyová
provoz organizace
Eva Matušková
provoz organizace
Ondřej Turek
projektový manažer

Kdo zjišťuje a zkoumá důležitá data

Daniel Prokop
evaluace a analýzy
Lucie Marková
evaluace a analýzy
Barbora Zavadilová
evaluace a analýzy

Michal Ondruška

Michal Kunc
evaluace a analýzy

Věra Motyčková

Jana Korábová
evaluace a analýzy

Kdo propojuje vzdělavatele a vytváří pro jejich spolupráci?

Hana Krupanská
komunita vzdělavatelů

Tým programu Učitel naživo

Hana Kasíková
odborný garant programu
Alena Štvánová
koordinátorka praxí
Aneta Höschlová
koordinátorka praxí
Hana Losenická
koordinátorka praxí a péče o komunitu

Tým programu Ředitel naživo

Libor Pospíšil
ředitel programu
Zuzana Bukovská
program Ředitel naživo
Klára Ondříčková
program Ředitel naživo
Zuzana Šafránková
program Ředitel naživo

Správní a dozorčí rada

Braňo Jakabovič
předseda správní rady
Klára Rundová
členka správní rady
Ivana Janečková
členka správní rady
Kristýna Felcmanová
členka správní rady
Karel Valo
člen dozorčí rady

Expertní rada

prof. Vladimíra Spilková
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice – předsedkyně expertní rady a mj. expertkou Národního akreditačního úřadu

prof. Milan Pol
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

prof. Karel Rýdl
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice

prof. Tomáš Janík
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

doc. Leoš Dvořák
Katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy

doc. Jana Straková
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání UK

doc. Hana Kasíková
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, odbornice na kooperativní učení

prof. Iva Stuchlíková
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

doc. Jana Kratochvílová
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

doc. Radim Šíp
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

doc. Bohumíra Lazarová
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

prof. Stanislav Štech
Univerzita Karlova v Praze

prof. Hana Lukášová
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Pavel Vacek
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Ondřej Neumajer
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

doc. Josef Valenta
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

doc. Tomáš Kasper
Katedra pedagogiky a psychologie Technické univerzity v Liberci

Mgr. Tomáš Zatloukal
Česká školní inspekce

doc. Michaela Píšová
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

doc. Anna Tomková
Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze

Vít Beran
Ředitel ZŠ Kunratice