Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů

Naše vize:

Chceme učitele, kteří vědí, kam jdou,
s dětmi vytvářejí a udržují vztahy založené na vzájemné důvěře,
vytvářejí podnětné příležitosti pro učení každého dítěte
a reflektují svou práci s oporou o důkazy.

1. ročník Letní školy komunity vzdělavatelů budoucích učitelů

se konal ve dnech 18. - 20. srpna 2021 v hotelu Medlov - Nové Město na Moravě.

„Krása střídá nádheru. Lektoři a lektorky naprosto vzorové, účastníci ukáznění :D. Dovedla bych si představit, že každému z těch témat se budeme věnovat tři dny a pořád by to mělo vysokou kvalitu a výtěžnost. Díky za to. A stejně nadšena jsem i z programu, který si připravili kluci s ministerstva. Jsem moc ráda, že jste jim pro to vytvořili prostor."
účastnice LŠ Inka

Letní školy se zúčastnilo 45 účastníků z řad vysokoškolských pedagogů, provázejících učitelů, členů vedení škol podílejících se na přípravě budoucích učitelů a zástupců z MŠMT.

Z celkem 11 různých workshopů, vedených jak lidmi z UNŽ, tak členy Komunity a zástupci MŠMT, si každý účastník mohl vybrat 6 pro něj nejzajímavějších.

Zvláště prezentace na téma Reforma přípravy budoucích učitelů připravená zástupci MŠMT vyvolala živou diskusi. Opět se potvrdilo, jak je propojení mezi MŠMT a vzdělavateli přínosné a žádoucí a jak významně může Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů přispět k systémovým změnám v pregraduální přípravě učitelů.

Po celou dobu panovala velmi příjemná a živá atmosféra, která přispěla k naplnění cílů setkání, tedy:

  • propojit všechny aktéry vzdělávání budoucích učitelů napříč institucionálním a regionálním spektrem
  • přiblížit různorodé pohledy jednotlivých aktérů vzdělávání budoucích učitelů na toto společné téma.

Děkujeme za vaši účast a těšíme se zase příští rok!

Mějte přehled

Spadáte do cílové skupiny a máte zájem o aktuální inforamce z naší komunity?
Vyplňte formulář níže a my vás budeme kontaktovat s nabídkou zapojení se do dalších aktivit.

Případné dotazy směřujte na e-mail komunitavzdelavatelu@ucitelnazivo.cz.

Děkujeme!