Lektor/Průvodce pro oblast pedagogického leadershipu mateřských škol pro kvalifikační studium Lídr školy

Staňte se členem našeho lektorského týmu pro kvalifikační studium Lídr školy, na kterém spolupracuje Ředitel naživo a Národní pedagogický institut (NPI). Na tuto pozici si představujeme ideálně praktikující ředitelku MŠ nebo zástupkyni s ředitelskou zkušeností, která má zkušenosti s pedagogickým leadershipem a v zájmu její činnosti jako ředitelky jsou především děti. Má se svým pedagogickým sborem sdílenou vizi školky a vede svůj pedagogický sbor ke sledování dopadu vzdělávacího programu na děti a pravidelně jej vyhodnocuje.

Proč do toho s námi jít?

Lídr školy je dvouleté inovativní kvalifikační studium pro ředitele škol, které vzniká ve spolupráci MŠMT, NPI ČR a organizace Učitel naživo.

Studium je určeno ředitelům mateřských, základních i středních škol bez ohledu na region či velikost školy, kteří potřebují získat kvalifikaci pro výkon této funkce. Dále zástupcům ředitelů, členům vedení školy či učitelům, kteří chtějí získat kvalifikaci. Lídr školy posiluje schopnost zavádět změny a inovace, podporovat učitele a rozvíjet jejich kompetence a do centra pozornosti ředitelů staví děti a jejich učení. V týmu jsou ředitelé s desítkami let praxe, lídři z progresivních firem a odborníci z praxe na financování, pracovní a školské právo. Do budoucna usilujeme o změnu standardu ředitelské pozice.

Hlavní náplň práce:

Průvodci jsou hlavními lektory programu. Ve skupinách či dvojicích vedou výuku a pečují o skupinu studentů po celou dobu programu. Průvodci jsou pro účastníky lidskou oporou a zdrojem zkušeností. Průvodci ověřují, jak se daří jednotlivým účastníkům dosahovat cílů programu. Průvodci připravují výukový program v rámci tzv. velkých porad, které jsou 1x měsíčně (online), a menších porad. Jejich četnost závisí na vzájemné dohodě mezi průvodci.

Co potřebujeme:

 • Časovou dostupnost v úterky a středy v konkrétních termínech od září 2022:
 • 13. - 14. září 2022; 11.-12. října. 2022; 22. - 23. listopadu. 2022; 24. ledna. 2023; 14. února. 2023; 21. března. 2023; 25. dubna. 2023; 23. - 24. května. 2023 a prostor pro plánování a reflexi jednotlivých výukových bloků.
 • Prověřené lektorské dovednosti.
 • Otevřenost k týmové spolupráci a společné přípravě programu.
 • Zkušenosti na ředitelské pozici minimálně 3 roky.
 • Znalosti a chuť spolu vytvářet vzdělávací obsahu dle předem stanoveného harmonogramu.
 • Schopnost dávat konkrétní zpětnou vazbu.

Co očekáváme:

 • V první řadě jednoznačný soulad s vizí a hodnotami programu.

 • Chuť seznamovat se s novými lidmi a předávat jim své zkušenosti.
 • Týmovost, samostatnost, kolegialitu.
 • Férovost a otevřenost.
 • Radost z provozní a organizační práce.
 • Nasazení, proaktivitu, přímou komunikaci, lidský přístup.
 • Pozitivní naladění, optimistické vidění světa a motivovaný přístup k práci.

Co nabízíme:

 • Být u změny českého vzdělávacího systému.
 • Prostor pro realizaci vlastních nápadů, prostor přispět tím nejlepším ze sebe.
 • Prostor hodně se učit a objevovat.
 • Finanční ohodnocení odpovídající požadovaným dovednostem a zkušenostem.
 • Zaměstnání na DPP u Národního pedagogického institutu.
 • Práci na 0,1 - 0,2 úvazek (DPP v projektu u NPI) v Praze v kanceláři Učitele naživo (Vršovická 5, Praha 10) a NPI (Senovážné nám. 25, Praha 1).
 • Nástup možný nejpozději 1. 6. 2022.

Jak se přihlásit:

Pomocí tohoto formuláře nám prosím pošlete svůj životopis a krátký motivační dopis (max. 2 normostrany).

Motivační dopis by měl obsahovat odpovědi na tyto otázky:

 • Jaké jsou Vaše motivace zapojit se do našeho týmu?
 • Jaké jsou Vaše zkušenosti relevantní k pracovní pozici?

Podklady pro výběrové řízení přijímáme do 30. dubna 2022.

Případné dotazy ohledně výběrového řízení prosím směřujte na nabor@ucitelnazivo.cz

Zasláním výše zmíněných pokladů berete na vědomí jejich uchování po dobu trvání výběrového řízení.