Staňte se učitelem a získejte sebevědomí učit díky rozsáhlé praxi, špičkovému know-how
a sdílení zkušeností
v komunitě zapálených.

Co je to za program

Učitel naživo je dvouletý program pro budoucí učitele (tzv. pedagogické minimum). Je určen absolventům vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy nebo na střední škole, ale chybí jim potřebné učitelské zkušenosti a pedagogické vzdělání.

Získáte sebevědomí učit

Prostor zkoušet, experimentovat a najít si svou vlastní cestu s podporou učitelů na školách
a špičkových lektorů. Možnost, jak se srovnat sám se sebou.

Prožijete smysluplnou praxi

INTENZIVNÍ, RŮZNORODÁ, REFLEKTOVANÁ. Každý týden ve škole, ve společnosti provázejícího učitele, postupně na dvou školách.

Stanete se součástí komunity zapálených

Sdílejte nadšení pro věc s dalšími motivovanými studenty i zkušenými učiteli! Získejte přístup k nejlepším odborníkům a špičkovému know-how z České republiky i ze světa.

Načerpáte inspiraci od nejlepších

Zkušení praktici, spousta sdílení a rozebírání konkrétních situací z výuky, propojení praxe
s teorií, mezinárodní know-how a exkurze do českých i zahraničních škol.

Získáte oprávnění učit

Výcvik spolupořádáme s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Výcvik je akreditovaný u MŠMT a v kombinaci s magisterským titulem z vašeho oboru vás bude opravňovat učit.

Řekli o nás

„V Učiteli naživo si na vlastní kůži zažívám, jak velký vliv má učitel na to, zda se děti ve škole cítí dobře nebo špatně. Zda se učí nebo ne. Výcvik mi zprostředkoval nejnovější poznatky
z neurovědy, díky kterým jsem přeformulovala své představy o tom, jak a kdy se děti učí.“

Aneta Gáborová, studentka programu Učitel naživo 2018–2020

„Díky Učiteli naživo jsem pochopil, že učení není o biflování informací, za které žák dostává známky. Mnohem víc jde o souvislosti, kvalitní vztahy a vedení žáků k odpovědnosti. V tomhle nacházím jako učitel smysl. Proto jsem tady."

Petr Vrchota, student programu Učitel naživo 2018–2020

Čím je program výjimečný

Je vytvořený špičkovými odborníky a zkušenými učiteli

Program staví na základech nejlepšího světového i českého know-how v oblasti vzdělávání učitelů - UCL Institute of Education, Teach First, Boston Teacher Residency, Klinický rok na Univerzitě Pardubice a další.

Staví na dlouhodobé praxi přímo ve školách

Tím dává absolventům nejlepší přípravu na reálné vyzvy učitelské profese (poměr praxe v programu je více než
50 %, ostatní programy učitelské přípravy v ČR mají
5-10 % praxe).

Navazujete s dětmi vztahy založené na důvěře

Věříte v potenciál dětí. Uplatňujete partnerský přístup při vedení dětí a třídy – více vedete a méně řídíte, úspěšně řešíte konflikty, nepřebíráte odpovědnost za chování a učení dětí. Poskytujete dětem konstruktivní popisnou zpětnou vazbu. Vzbuzujete v dětech důvěru, že jim dokážete být partnerem na jejich cestě vzděláváním.

Věříte v potenciál dětí.

Uplatňujete partnerský přístup při vedení dětí a třídy – více vedete a méně řídíte, úspěšně řešíte konflikty, nepřebíráte odpovědnost za chování
a učení dětí.

Poskytujete dětem konstruktivní popisnou zpětnou vazbu.

Vzbuzujete v dětech důvěru, že jim dokážete být partnerem na jejich cestě vzděláváním.

Věříte v potenciál dětí.

Uplatňujete partnerský přístup při vedení dětí a třídy – více vedete a méně řídíte, úspěšně řešíte konflikty, nepřebíráte odpovědnost za chování
a učení dětí.

Poskytujete dětem konstruktivní popisnou zpětnou vazbu.

Vzbuzujete v dětech důvěru, že jim dokážete být partnerem na jejich cestě vzděláváním.

Buduje komunitu zapálených

Ta se vzájemně podporuje a šíří moderní přístup k výuce, který reaguje na výzvy současné doby s důrazem na kritické myšlení, spolupráci, samostatnost a sebepoznání.

Co zažijete

PRAXE 380 h

Intenzivní, různorodá, reflektovaná

Každý týden budete ve škole s provázejícím učitelem. Buď samostatně nebo ve dvojici se spolužákem. Budete spolupracovat a reflektovat proč, co, jak a s jakým dopadem se dělá. Zkusíte realizovat vlastní představy – něco se ti povede více, něco méně, ale postupně najdete cestu, která sedí vám i dětem.

Z praxe nabízíme 290 hodin v rámci akreditace.

 • Každé pololetí/rok jiná škola a jiný učitel: Seznam tréninkových škol
 • Pozorování, týmové učení, samostatné učení, reflexe a rozbory
 • Externí mentor vás a vašeho provázejícího učitele několikrát navštíví a pomůže vám hledat nové cesty
 • 5 celodenních exkurzí na zajímavých školách
 • Výhodné podmínky pro účast na zahraniční exkurzi
 • VÝCVIK 370 h

  Špičkový, praktický, ověřený

  Budete aktivně diskutovat, zkoušet, trénovat, „videotrénovat“ – spíš než poslouchat přednášky. Propojíte své zkušenosti s nejmodernějším know-how a teorií. S lidmi s podobným snem a nadšením, ale s rozmanitým příběhem a cestou.
  Usilujeme o žití toho, čeho chceme dosáhnout
  s dětmi – o radost a pohodu, ale i pracovní zápal
  a nasazení.

 • Špičkoví experti
 • Partnerská komunikace – respektující přístup, řešení konfliktů, práce s kázní, facilitace
  a práce se skupinovou dynamikou
 • Motivace dětí
 • Smysl a cíle vzdělávání
 • Strategie, metody a techniky učení – Best Practices
 • Kooperativní a badatelská výuka, Hejného metoda, kritické myšlení apod.
 • Formativní hodnocení
 • Sebezkušenostní (sebepoznávací) programy
 • Mezinárodní know-how
 • Přihlaste se

  Cena

  • 38 000 Kč za celý program

  • Sleva za včasné přihlášení do 9. 2. 2020: -2 000 Kč
  • Sleva za včasnou platbu do 3. 6. 2020: -3 000 Kč

  • Slevy se mohou sčítat. Maximální sleva tak činí -5 000 Kč.
   Finální platbu je třeba uhradit nejpozději do 30. 6. 2020.

  Program Učitel naživo usiluje o maximální kvalitu a zároveň je v intenzivní vývojové fázi, takže reálné náklady jsou přes 140 000 Kč za studenta. Realizaci programu v tuto chvíli podporují finanční partneři tak, aby byl program cenově dostupný pro všechny.

  Studenti, kteří se zapojí do programu v této vývojové fázi, tak získávají příležitost podílet se na vzniku programu a získat špičkovou kvalitu za dotovanou cenu.

  Podmínky přijetí

  • Mít chuť (se) učit.
  • Být v souladu s hodnotami a pojetím programu Učitel naživo.
  • Ukončené magisterské studium (titul Mgr./Ing./MgA. a podobně), kterému svým charakterem odpovídá některý z předmětů vyučovaný na 2. stupni ZŠ nebo SŠ.

  Přijímací proces

  1. kolo

  Vyplňte přihlášku a pošlete nám ji spolu s životopisem a motivační esejí. Na základě poslaných materiálů bude rozhodnuto o vašem postupu do 2. kola.

  2. kolo

  Ve 2. kole nám představíte svůj přístup k učení v praxi na základě předem zaslaného zadání. Celé 2. kolo vám zabere přibližně půlden.

  Podmínky absolvování

  Certifikát o úspěšném absolvování získáte, pokud:

  • absolvujete minimálně 75 % jak z praktické, tak z výcvikové části

  • plníte průběžné úkoly z jednotlivých vzdělávacích bloků

  • splníte minimální počet hodin přímé praxe (kdy přímo učíte) a další náležitosti praxe, jako jsou exkurze na školy

  • úspěšně splníte souhrnné zkoušky ze čtyř studijních oblastí (např. formou rozboru videoukázky z vaší výuky)

  • sepíšete a obhájíte tzv. pedagogickou výzvu, tj. závěrečnou práci v rozsahu cca 30 normostran,ve které student propojuje svou zkušenost z praxe s teoretickými poznatky a odbornou literaturou, přičemž vychází z průběžných úkolů

  • úspěšně splníte závěrečnou zkoušku před komisí

  Orientační časové nároky

  • 1 necelý den v týdnu na praxi – cca 5 h, možno rozložit i do více dní, dohaduje student dle rozvrhu na škole
  • (tj. každý rok jinak)
  • 1× za 14 dní večerní reflektivní seminář (čtvrtky 16:00–19:00)
  • 6 víkendových bloků každý rok (sobota 9:00–17:00, neděle 9:00–13:00)
  • 1 prodloužený pětidenní víkendový blok každý rok
  • 1 třídenní víkendový blok každý rok

  Pětkrát za studium vás čeká celodenní exkurze po zajímavých českých školách. Zároveň máte možnost zúčastnit se týdenní exkurze po zahraničních školách za zvýhodněných podmínek.

  Dobrovolná zahraniční exkurze

  Pro všechny studenty programu Učitel naživo je možnost účastnit se za zvýhodněných podmínek týdenní exkurze po inspirativních školách v zahraničí. Termín exkurze bude vždy včas ohlášen, včetně programu a ceny.

  Tým programu

  Průvodci

  Jitka Michnová
průvodce
  Michal Dubecprůvodce
  Zuzana Kročákováprůvodkyně
  Alexis Katakalidisprůvodce
  Radek Marušákprůvodce

  Lektoři

  Zdeněk Dlabola
lektor programů pro provázející učitele
  Ivan Čermák
lektor programů pro provázející učitele
  Eva Lukavská
lektorka programů pro provázející učitele
  Jitka Michnová
průvodce
  Irena Dvořáková
lektorka,badatelská výuka fyziky
  Anna Pohanková
lektorka programů pro provázející učitele
  Petr Albrecht
lektor,metoda Tváří v tvář historii
  Ondřej Neumajer
lektor, digitální kompetence učitele
  Renata Vordová
lektorka, minimalizace šikany
  Zuzana Kročáková
lektorka, členka hospitačního týmu

  Hospitační tým

  Kromě výše uvedených průvodců a lektorů zajišťují hospitaci další odborníci.

  Pavlína Seidlerová
  Nataša Mazáčová

  Provázející učitelé našich studentů

  Staňte se provázející učitelkou, provázejícím učitelem

  Náš program pro provázející učitele získal akreditaci v rámci DVPP. Jsme rádi, že můžeme našim provázejícím učitelům poskytnout tuto formu vzdělávání.

  Chci inspirovat a být inspirována.
  Chci sdílet, co a jak učím.
  Chci být součástí společenství, ve kterém sdílíme zkušenosti.

  Proto jsem provázející učitelka.

  "V programu Učitel naživo je pro mě nejdůležitější a nejinspirativnější to, že sama dál rostu. Každá studentka a každý student mi ukázali možnost něco dělat jinak, novou cestu, kterou někdy člověk v zajetých kolejích nevidí."

  Kateřina Círová, provázející učitelka programu Učitel naživo

  Klub absolventů

  Výcvikem to nekončí! Naším cílem je v Učiteli naživo vytvářet učící se komunitu studentů, kteří se budou nadále navzájem inspirovat během své profesní kariéry a nacházet mezi sebou oporu.

  Proto vznikl Klub absolventů, v němž se začínající učitelé nadále jednou za 14 dní potkávají a dále se rozvíjejí. Setkání mají pestrou podobu - část z nich vedou naši zkušení lektoři na vybraná témata dle potřeb absolventů, část vedou absolventi sami a slouží k reflexi výuky a sdílení dobré praxe.

  Absolventi jsou důležitými ambasadory našeho programu a jsme s nimi dlouhodobě v kontaktu. Podporujeme je a sledujeme, jak se jim daří.