O budoucnosti
naší země
se rozhoduje
ve školách.
Právě teď.

Rozvoj českého školství si zaslouží vaši pozornost. Ne kvůli státním maturitám, osnovám nebo výšce platů. To opravdu důležité, co je třeba zlepšit, je příprava učitelů a rozvoj ředitelů, aby učení dětí bylo středobodem každé školy. O to usilujeme.

Kdo jsme?

Jsme nezisková organizace s týmem expertů, která usiluje o modernizaci českého vzdělávání. Vyvinuli jsme a otestovali nové programy pro učitele a ředitele škol, které výrazně zlepšují učení dětí ve školách. Naším know-how se snažíme obohatit a proměnit veřejný vzdělávací systém, abychom naplnili naši vizi: Všechny děti se učí naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy a příležitosti 21. století.

Kdo za námi stojí?

Každé mé setkání s týmem Učitele naživo je velkým překvapením, k jak velkému posunu opět došlo.

Ondřej Liška,
bývalý ministr školství a člen správní rady Nadace České spořitelny

Učitel naživo je výrazně inovativní program vzdělávání učitelů, který odpovídá vývojovým trendům ve vyspělých zemích.

prof. Vladimíra Spilková,
zakladatelka Katedry primární pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

Učitele naživo jsem si vybral jako svou hlavní filantropickou aktivitu. Tenhle tým je pracovitý, determinovaný, poslouchá a učí se. Málokdy jsem i ve startupech viděl takový tah na bránu.

Ondřej Bartoš,
donor organizace, general partner, Credo Ventures

AŘZŠ ČR plně podporuje výcvikové programy “Učitel naživo” a “Ředitel naživo”. Naši členové mají s těmito programy zprostředkovanou i osobní zkušenost a můžeme potvrdit, že jejich výstupy mají nebývale vysokou kvalitu.

PaeDr. Michal Černý
prezident Asociace ředitelů základních škol ČR

Tým Učitele naživo aktivně usiluje o proměnu systému vzdělávání učitelů a jejich kvalitní podporu v praxi. Moc jim fandím a je pro mě radostí být součástí této skvělé iniciativy.

Klára Laurenčíková,
předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

Podle mě je program Učitel naživo přínosnou reakcí na dnešní velké problémy učitelské profese ve světě i u nás.

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Katedra psychologie, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta

1.

Jaké jsou problémy českého školství?

České školství má obrovský potenciál, který nevyužívá. Málo se stará o učitele a ředitele, a proto se nevyvíjí. Důsledky jsou alarmující:

 • Čeští žáci chodí do školy nejméně rádi ze všech dětí v zemích OECD.
 • Dlouhodobě stagnuje přírodovědná, matematická i čtenářská gramotnost.
 • Mladí Češi odcházejí ze škol s výrazně podprůměrnou motivací k dalšímu vzdělávání se.

16 %

Jen každý šestý učitel cítí, že si společnost váží jeho práce.

50 %

Polovina učitelů je přímo ohrožena syndromem vyhoření.

6000

Už teď chybí ve školách minimálně 6 tisíc učitelů.

10 %

Podíl praxe v učitelském vzdělávání je minimální (oproti 20-40% u nejlepších
zahraničních systémů).

18 %

Jen pětina ředitelů aktivně spolupracuje s řediteli jiných škol. To je nejnižší podíl z celé EU.

0

Povinné školení ředitelů škol prakticky opomíjí oblast vedení lidí a
zlepšování učení dětí.

13x

Za 15 let se změnil ministr školství 13x a školám zcela chybí podpora při zavádění změn.

39 %

Do 2 z 5 konkurzů na ředitele školy se hlásí pouze jeden uchazeč.

Naše děti vyrůstají v jiném světě, než jsme zažili my, a školství na to neumí reagovat.
Začít se musí u učitelů a ředitelů.

2.

Proč se zaměřujeme na přípravu učitelů a rozvoj ředitelů?

Dobrý učitel dokáže proměnit životy dětí k lepšímu. Umí jim pomoct najít jejich vlastní hodnotu a uplatnit se ve světě. Takový učitel svou práci hluboce reflektuje, staví na vzájemné důvěře a vede děti ke spolupráci a odpovědnosti. Takových učitelů je ale stále málo.

Světové studie ukazují, že pro zlepšení situace nemají zákony, technologie a kurikulum samy o sobě zdaleka takový význam jako přímá práce s učiteli a řediteli.

Protože:

 • Učitelé jsou vzory a nositeli hodnot.
 • Každý učitel má za svou kariéru vliv na tisíce dětí a mladých lidí.
 • Každý ředitel má za svou kariéru vliv na desítky až stovky učitelů.
 • Učitelé nastavují prostředí ve třídách, hodnotí výsledky a motivují děti k učení a spolupráci.
 • Ředitelé nastavují kulturu a vizi školy a vytvářejí podmínky pro růst učitelů.
 • Až třetinu toho, co se děti naučí, ovlivňuje ředitel školy.

Pokud chceme smysluplnou změnu vzdělávání, potřebujeme změnit přípravu učitelů a ředitelů.

3.

Co změnou
všichni získáme?

Jaké školy, taková společnost

Chceme žít v prosperující, soudržné a demokratické společnosti plné sebevědomých a svobodně myslících lidí. Vzdělávání (a výchovu) považujeme v tomto ohledu za klíčové. Každý všední den je téměř jedna pětina Čechů ve škole. To, co tam zažije, má vliv na životy nás všech.

Vzdělávání je nejlepší investicí do budoucna a předpokladem budoucího ekonomického a společenského rozvoje každé země. Klíčovou roli v tom hraje kvalita práce učitelů. Pokud do této kvality Česká republika začne investovat, může v horizontu dvou generací dosáhnout ekonomické úrovně západní Evropy a výrazně vyšší kvality života.

Studie think tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR ukazuje, že kumulovaný příspěvek výrazného zlepšení práce učitelů k HDP by do roku 2100 dosáhl obrovských 54 bilionů korun (rozpočet ČR v roce 2019 byl přibližně 1,5 bilionu Kč).

4.

Co jsme dokázali
a na čem stavíme?

Máme silnou expertní organizaci

Z původní iniciativy v rámci Nadace Depositum Bonum jsme vybudovali organizaci se silným personálním a expertním zázemím. Vznikli jsme v roce 2016 a dnes máme kolem 40 zaměstnanců, podporu mnoha donorů a odborníků na vzdělávání. Na poli českého vzdělávání jsme jednou z nejrychleji rostoucích a nejagilnějších organizací.

Spolupracujeme s desítkami dalších organizací ve vzdělávání a koordinujeme vzájemné sladění cílů a priorit. Zásadní krokem v této oblasti bylo vytvoření strategického dokumentu Sdílené priority 2030+ ve spolupráci s Nadací České spořitelny. V projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ z tohoto dokumentu vychází i SKAV - Stálá konference asociací ve vzdělávání.

Vytvořili a ověřili jsme unikátní program pro budoucí učitele

Nejefektivnější cestou ke změně je lepší příprava budoucích učitelů. Proto jsme vyvinuli a v praxi otestovali výjimečný program pro zájemce o učitelství. Je vytvořený špičkovými odborníky a zkušenými učiteli na základě nejlepšího světového i českého know-how v oblasti vzdělávání učitelů – UCL Institute of Education, Teach First, Boston Teacher Residency, Klinický rok na Univerzitě Pardubice a další. Náš program je nyní akreditovaný jako Doplňkové pedagogické studium (DPS, tzv. „pedagogické minimum“).

Program Učitel naživo staví na dlouhodobé praxi přímo ve školách, čímž dává absolventům nejlepší přípravu na reálné výzvy učitelské profese (více než 50 % programu je praxe, u ostatních příprav učitelů v ČR činí 5 až 10 %). Program rozvíjí učitelské osobnosti, kvalitní vztahy a roli učitele jako průvodce. Buduje komunitu zapálených, která se vzájemně podporuje a šíří moderní přístup k výuce, který reaguje na výzvy současné doby s důrazem na kritické myšlení, spolupráci, samostatnost a sebepoznání.

Budujeme pedagogický leadership u ředitelů škol

Kromě přípravy učitelů je zásadní i podpora jejich pedagogického rozvoje. Proto jsme vytvořili i program Ředitel naživo, který se zaměřuje na schopnosti ředitelů podporovat učitele ve zlepšování jejich výuky (pedagogický leadership). Program je akreditovaný jako Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Jeho design je inspirovaný světovým know-how a konzultovaný s NYC Leadership Academy, NYC Dept. of Education, Bank Street College of Education a Wallace Foundation.

Přínos našich programů dokládají data

Dopady obou našich programů pečlivě měříme a vyhodnocujeme. Proto se nebojíme říct, že jsme vytvořili velmi funkční vzdělávací modely. Výsledky absolventů jsou vysoce nad českým standardem a v některých ohledech srovnatelné s těmi nejlepšími světovými vzdělávacími systémy. Podívejte se na výsledky evaluace, které vás přesvědčí.

5.

Jaká je cesta ke změně?

Pro skutečnou změnu je zásadní proměnit veřejný vzdělávací systém

Sami to nezvládneme. Naši absolventi jsou kapkou v moři. Cílem je přenést vyzkoušené prvky a principy našich programů na veřejné vysoké školy. Protože jen stát může zajistit nové a kvalitní učitele ve velkém počtu. I když spolupracujeme s veřejnými VŠ, MŠMT a dalšími institucemi ve vzdělávání, současný systém je značně rigidní a odmítá změny. Na to jsme narazili při snaze o akreditaci prvního navazujícího magisterského programu ve spolupráci s Univerzitou Pardubice.

Jaký je náš plán?

Do roku 2030 chceme mít zásadní dopad na práci 20 000 učitelů a 1 000 ředitelů. To je asi 20 % celého systému, tedy kritická masa pro šíření inovací. To bude zásadní impuls pro české školství, které posledních 30 let spíše přešlapuje na místě. Dopady změn ale mají svou setrvačnost, neprojeví se ze dne na den. Právě proto nemůžeme váhat a musíme změny odstartovat TEĎ.

Přidejte se k nám na cestě k modernímu českému školství. V naší komunitě jsou již tisíce zapálených: přes 140 absolventů a studentů programu Učitel naživo, 84 účastníků programu Ředitel naživo, další desítky spolupracujících škol a jejich učitelů. Již teď máme dopad na učení 15 tisíc dětí. Jak se můžete zapojit i vy?

 • Osobní podpora - Mluvte o potřebě změn ve školství. Sdílejte s námi příklady dobré praxe. Sledujte nás na sociálních sítích a odebírejte náš newsletter.

 • Mediální spolupráce - Pomozte udělat z tématu rozvoje školství záležitost celé společnosti. Můžeme poskytnout spoustu zajímavého obsahu.

 • Zapojení do komunity vzdělavatelů - Budujte s námi platformu progresivních vzdělavatelů budoucích učitelů. Jak se zapojit do komunity?

 • Finanční a materiální podpora - Vstupte do klubu vážených donorů, kteří podporují naše aktivity

 • Účast v našich programech - Chcete začít učit? Už jste učitelem nebo ředitelem a chcete být lepší? Přihlaste se do programu Učitel naživo nebo Ředitel naživo.