Advokacie

Kateřina Cohnová

V Učiteli naživo se v týmu Advokacie věnuji především analytické práci, zapojuji se také do stakeholder managementu.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Vzdělávání považuji za základ každého lidského společenství a zároveň věřím, že učení je přirozenou potřebou každého z nás. Domnívám se, že promyšlený systém přípravy a podpory učitelů, ředitelů i jejich vzdělavatelů založený na integrovaném přístupu, reflexi a sdílení jsou vhodnou cestou ke zkvalitnění veřejného školství. Učitel naživo je dynamickou organizací, ve které mohu k takové systémové proměně vzdělávání svým dílem přispívat.

Co mi dělá radost?

Filozofující konverzace, podnětné informace, funkční instituce, čtení u krbu, útulné interiéry, pokojové rostliny, letní počasí, mořské pobřeží, túry v přírodě i procházky po Praze, metanarativy, aha momenty a pocity sounáležitosti a smysluplnosti.

Vzdělání

  • Studentka pedagogických věd na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Mgr.)
  • Absolventka společenských a politických věd na University of Cambridge (BA)

Zkušenosti

  • Metodička pro regiony v META, o.p.s. - koordinace regionálního působení organizace, poskytování metodického poradenství pedagogům, lektorování seminářů o začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem
  • Stážistka v EDUin - rešerše pro Audit vzdělávacího systému ČR 2019
  • Předsedkyně The Cambridge University Czech and Slovak Society - koordinace kulturních, společenských a vzdělávacích akcí československé komunity v Cambridge
  • Pedagog-externista ve škole HVP Nepal - tandemová výuka angličtiny a zeměpisu na ZŠ
  • Mentor v Yoda Mentorship Programme - půlrok intenzivní práce se zvídavým středoškolákem
  • Zastupující asistent učitele na International School of Prague - asistence ve výuce v MŠ a na 1. stupni ZŠ