Mentorka

Jana Kargerová

V Učiteli naživo působí jako mentorka.

Odborná specializace

Primární pedagogika, obecná didaktika, program Začít spolu, mentoring

Publikace

  • KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003, 228 stran. ISBN 80-7178-695-0.
  • KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Ověření účinnosti programu Začít spolu – dlouhodobý výzkum. In Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Praha: Portál, 2003, s.143-158, ISBN 80-7178-815-5.
  • KARGEROVÁ, J., CICHOŇOVÁ, I., LOKAJ, M. Jak pracuje ředitel a učitel ve škole, která ví co chce. In Učím s radostí – zkušenosti – lekce – projekty. Praha: Strom, 2003, s. 47-56, ISBN 80-86106-09
  • KARGEROVÁ, J.,KREJČOVÁ, V. Program Začít spolu v kontextu proměn českého školství. In Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005, s. 295-308, ISBN 80-7178-942.
  • TOMKOVÁ, A., SPILKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M.. MAZÁČOVÁ, N., KRČMÁŘOVÁ, T., KOSTKOVÁ, K., KARGEROVÁ, J. Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN: 978-80-87063-64-4. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/54/
  • KARGEROVÁ, J., TOMKOVÁ, A., LUKAVSKÁ, E. Mentoring v dalším vzdělávání učitelů: zkušenosti s kolegiální podporou (mentoringem) v programu Začít spolu. In PÍŠOVÁ, M., DUSCHINSKÁ, K. a kol. Mentoring v učitelství. Praha: Nakladatelství Pedagogické fakulty v Praze, 2012, s. 147 – 172. ISBN 978-80-7290-518-8.