Inspirace pro výuku

Jak a čím nahradit tabuli při distanční výuce? Inspirujte se tipy našich studentů

Jak bezpečně vyučovat přes videokonference

Principy komunikace se žáky a rodiči podle Michala Dubce

15 praktických rad jak na vyučování přes videokonference

Co školám přineslo koronavirové období a co si z něj mohou odnést do budoucna?

V březnu jsme byli my všichni, pedagogové, děti i rodiče, vhozeni do vody a museli jsme se v tom naučit co nejlépe plavat. Zkušenosti se zvládnutím několikaměsíční výuky na dálku jsou samozřejmě různé, osobně ale považuji za důležité zachovat do budoucna to, co se ukazuje jako užitečné a podporující pro učení dětí a zlepšení jejich vztahu ke vzdělávání.

V krizi bylo potřeba se sjednotit, aby ve výsledku nebyl chaos a výuka a komunikace pro děti a rodiče neznamenaly další zbytečnou zátěž.

Inspirace na dálku: V čem pomáhá žákům stanovení kritérií pro jejich výkony?

„Pokoušela jsem se osekat obsahy učiva, vybrat nějaké jednotlivé věci, na ně se koncentrovat a dát žákům vodítka, podle kterých by mohli svoje výkony vystavět. A byla jsem sama překvapená, jak velký efekt to mělo, jak to vzbudilo v dětech ambice, jak je to zorientovalo. Měla jsem radost, že měli velkou chuť se někam posouvat,” říká studentka 1. ročníku Učitele naživo, Barbora Chybová. Jaký užitek vidí ve stanovování kritérií pro výkony žáků? A co se naučila během výuky na dálku? Nejenom o tom si s ní povídá Daniel Pražák z iniciativy Otevřeno.

Inspirace na dálku: Shovívavost a pochopení pro to, že druhý může udělat chybu, se v této době snad posiluje

„Dělat chyby je ve škole normální, ve škole je to bezpečné,” říká Miroslav Houska, provázející učitel studentů v Učiteli naživo. Škola, ve které vyučuje, Gymnázium Evolution Jižní Město, po uzavření škol vybudovala dvě studia s technickým vybavením pro učení na dálku. Miroslav Houska, společně se dvěma studenty Učitele naživo, studio vyzkoušel. Jak hodinu reflektuje, si můžete poslechnout ve videu.

Jak hodnocením podporovat učení?

Jak a proč hodnotit žáky? Jaké účely může hodnocení mít? A jak ho používat tak, abychom přenášeli zodpovědnost za učení na děti? Tomu se bude věnovat průvodce našich studentů Alexis Katakalidis ve webináři, který vznikl ve spolupráci s Vzdělávacím programem Varianty - Člověk v tísni.

Inspirace na dálku: Jak pomoci žákům k lepší organizaci úkolů a plánování času?

Náš student Marek Lakota doporučuje metodu kanban. Práci s touto jednoduchou metodou vysvětloval na celoškolním streamu pro žáky na ZŠ Strossmayerovo nám. Podívejte se na záznam jeho hodiny. Metoda je vhodná pro malé i velké – můžete využívat i pro organizaci své vlastní práce.