Mentorka

Eva Lukavská

V Učiteli naživo pracuji jako mentorka s provázejícími učiteli.

Proč pracuji pro Učitele naživo

Pro Učitele naživo pracuji proto, že jsem největší část svého profesního života věnovala práci na Pef ZČU v Plzni, přípravě studentů primární pedagogiky. Ne vždy jsem tam mohla realizovat své sny a představy. Jsem zastáncem VÝUKY ORIENTOVANÉ NA ŽÁKA a právě v Učiteli naživo jsem našla tým lidí, kteří zastávají velmi podobnou filozofii.

Co mě baví

Dělá mi velkou radost jaká vládne v týmu Učitele naživo atmosféra SVOBODY, ODPOVĚDNOSTI A DŮVĚRY. Je tam také vytvořen prostor (a to jak pro studenty, provázející učitele i mentory) pro autentické a pravdivé sdílení otázek, pochyb, pocitů, potřeb stejně jako radostí a ocenění.

Zkušenosti a vzdělání

Absolvovala jsem obor PEDAGOGIKA -PSYCHOLOGIE NA FF UK v PRAZE (1980)

Další vzdělání a kurzy

 • 1993 – základní kurz NLP

 • 1994 – 1995 výcvik Dramatické výchovy na DAMU v Praze

 • 1994 – 1998 výcvik Gestalt terapie

 • 1999 – Základní kurz Focusingu

 • 2000 Kurz – Čtením a psaním ke kritickému myšlení

 • 2000 Education for Social Justice - A Program for Adults (OSI – New York)

 • 2001 – 2004 Základní výcvik ve VTI (akreditace VTI trenér)

 • 2005 Výcvik v mentoringu v mateřských a základních školách (Step by Step ČR)

 • 2010 Praha - Rozšiřující kurz mentorských dovedností (lektorka Dawn Tankersley, Bohumíra Lazarová)

 • 2011 Praha - Učící se komunity, Mentoring- Influencing Behavior (lektoři Dawn Tankersley, Larry Peters)

 • 2012 Praha – kurz mentoringu pro vysokoškolské pedagogy PedF UK a fakultní učitele zaměřený na poskytování kolegiální podpory v rámci studentských praxí (lektorky: Birgit Pfeifer- University Windesein, Bohumíra Lazarová- MU Brno)

 • 2012 Praha- kurz MBTI (základní a rozšiřující)

 • 2013, 2014 ,2017,2018 Základní kurzy Nenásilné komunikace

 • 2018/2019 Výcvik v Teorii typů


Vlastní lektorská činnost v oblasti mentoringu

 • 2015/16 Praha – Specializační studium mentoringu - 80 vzdělávacích hodin, cílová skupina: pedagogové MŠ a ZŠ (spolu s lektorkou Vybíralovou Pavlou)
 • 2014/15 Mentorský kurz pro interní mentory MŠ (ve spolupráci se ZČU), rozsah 64 hodin
 • 2014 Mentorský kurz pro pokročilé lektory čtenářského kontinua v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu