Lektor

Ondřej Neumajer

S projektem Učitel naživo spolupracuji v roli lektora a člena expertní rady.

Konzultant vzdělávání, lektor, didaktik a popularizátor účelného využívání informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se zabývám problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání a vzdělávacími inovacemi.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Otevřená atmosféra programu a jistá unikátnost studentů prvního běhu mi dává tušit, že se z výuky a přímo od nich mohu mnohému sám naučit a hlavně získat neběžnou zpětnou vazbu a názory – a to mne jako člověka s analytickým myšlením láká.
A samozřejmě proto, abych byl u toho, když vzniká něco opravdu inovativního.

Co mi dělá radost?

Utvrzení v hypotéze, že kvalitní příprava budoucích učitelů je realizovatelná. Jen se musí hodně chtít, nedělat jenom dobré věci, ale dělat je taky dobře.
A taky spolupráce s pozitivně naladěnými lidmi.

Zkušenosti a vzdělání

  • Původně učitel na základní škole
  • Později pracovník MŠMT, VÚP, NÚV
  • Dlouhodobě učitel na KITTV PedF UK
  • Ještě později spolupracovník desítek firem, škol a institucí
  • Dnes konzultant nabízející své služby zájemcům o ICT ve vzdělávání
  • Absolvent PF TUL a PedF UK