Průvodce

Michal Dubec

V Učiteli naživo pracuji hlavně v roli průvodce studentů. Podílím se na přípravě a realizaci programu pro studenty a provázím je na praxích. Také společně s týmem vyvíjím program a koncepci Učitele naživo.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Jsem "srdcař", potřebuji práci, která mě pohltí tak, že ji přestávám vnímat jako povinnost a začnu ji vnímat jako prostředek seberealizace. Učitel naživo se tím pro mě začíná stávat. Je to práce, ve které za sebou vidím "brázdu". Celý svůj dosavadní pracovní život jsem se živil učením. Posledních několik let více přemýšlím o smysluplnosti věcí, které dělám. Smysluplnost vidím jednak v tom, že obsah toho, nad čím společně s lidmi, které učím, přemýšlíme, má pro ně i pro mě užitek. Druhým pilířem smysluplnosti jsou pro mě podmínky, ve kterých se to společné přemýšlení odehrává. Učitel naživo poskytuje podmínky (malá skupina studentů prochází intenzivním výcvikem a učí), které jsou v našich končinách nadstandardní. Kromě toho mi Učitel naživo poskytuje volnost a důvěru, bez kterých učit neumím.

Co mi dělá radost?

Mám rád staré lidi a věci, ze kterých je cítit fortel a zkušenost. Rád poslouchám tikot 130 let starých hodin Švarcvaldek, které mám v kuchyni, naplňuje mě to klidem. Mám rád Hemingwaye a slova, která napsal do svých knih. Líbí se mi od něj například citát: "Veselost je druh odvahy". V duchu tohoto citátu se snažím být hodně odvážný :o).

Zkušenosti a vzdělání

 • 1999−2006 výuka na základních školách (OSV, Dějepis) – ZŠ Dr. E. Beneše, Praha; ZŠ Mánesova, Sokolov u Karlových Varů
 • 2004−2006 výuka na Gymnáziu Špitálská
 • 2006 kurz Videotrénink interakcí vedený PhDr. Evou Bidlovou
 • 2005 Státní závěrečná zkouška na FFUK – Pedagogika, Psychologie, Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje, Učitelství pro střední školy
 • Od 2006 doposud vedení kurzů pro učitele – Práce se vztahovými signály v komunikaci, Vedení žáků k sebeřízení, Práce s pravidly chování, Vedení třídnických hodin, Práce s tématy OSV a dále supervizí v hodinách – 1600 hodin přímé práce s učiteli
 • 2006–2008 vedoucí lektor v projektu Zavádění OSV do školních vzdělávacích programů ZŠ a víceletých gymnázií v Praze (www.odyssea.cz)
 • 2007−2011 sociálně-psychologický výcvik v rozsahu 600 hodin vedený PhDr. Zdenkem Matulou
 • Od 2007 výuka na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni − Katedra pedagogiky – Andragogika, Osobnostní a sociální rozvoj, Teorie výchovy, Osobnostní a sociální rozvoj
 • 2010−2012 Odborný manažer v projektu Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství (www.ptac.cz)
 • 2013 spoluzakladatel vzdělávací firmy Manta Edu s. r. o.
 • Od 2015 studium doktorského programu na Katedře primární pedagogiky PedF UK
 • Od 2016 práce v projektu Učitel naživo
 • 2016 vytvoření zdarma přístupného kurzu na www.seduo.cz – Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku