Mentor

Kristýna Felcmanová

V Učiteli naživo jsem od samého začátku. Společně s Martinem a Honzou jsem dávala dohromady první vize, kdy jsme se vzájemně podporovali v tom, že takový projekt je možné zrealizovat. V rámci projektu je mé místo při tvorbě celé koncepce a pak v terénu, kdy jsem průvodkyní provázejících učitelů i studentů. V prvním pololetí pilotního roku jsem byla mentorkou provázejících učitelů a studentů v partnerských školách a zároveň jsem lektorovala mentorský kurz pro učitele.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Protože je to náš vysněný projekt. Je to něco, co mi dává tady a teď velký smysl. Učím se věci nové a zároveň spoluvytvářím něco, co by mohlo posunout naše vzdělávání kupředu. Je to velká výzva a velký adrenalin.

Co mi dělá radost?

V současné době mi největší radost dělá má rodina, a to měsíční dcerka Dita a můj manžel. Vedle toho si vážím možnosti svobodně vytvářet takový projekt jako je Učitel naživo, moci zde realizovat své představy a mít u toho radost a legraci.

Zkušenosti a vzdělání

 • Koučka a mentorka v oblasti vzdělávání (www.reflektovaneuceni.cz)
 • Poradkyně osobnostně-sociálního rozvoje
 • Studium na katedře pedagogiky na FF UK se zaměřením na osobnostně-sociální rozvoj a sociální výchovu
 • Studium na katedře produkce na pražské DAMU
 • Dramaturgická činnost – VyšeHrátky
 • Vytváření edukativního programu pro NKP Vyšehrad
 • 10 let práce v oblasti osobnostně-sociálního rozvoje prostřednictvím umění a různých inovativních edukativních metod
 • Lektorka kurzů pro školní třídy v oblasti prevence rizikového chování
 • 6 let praxe jako personalistka Jules a Jim z. s. – práce s týmem cca 40 lektorů
 • Od roku 2013 lektorka v Nadaci Depositum Bonum
 • Spolupráce s týmem H-mat – Hejného metoda
 • Spolupráce s projektem Heuréka – rozvoj výuky fyziky
 • Vedení reflektivních seminářů na Pedagogické fakultě UK, Matematicko-fyzikální fakultě UK a DAMU
 • 2006–2012 kurzy partnerské komunikace, pod vedením Mgr. et Mgr. Jakuba Švece, 32 h
 • 2008 kurz prevence kriminality a sociálně patologických jevů ve školním prostředí, pod vedením Mgr. M. Veselé, 16 h
 • 2010 kurz prevence šikany, pod vedením Mgr. Davida Čápa, 32 h
 • 2012–15 kurz sebezkušenosti – psychospirituální kurz Hledat-najít-pustit, pod vedením Jitky Vodňanské, 260 h
 • 2014 kurz krizová intervence – Základy krizové intervence tváří v tvář pro pracovníky ze služeb sociální prevence, pod vedením Venduly Kolářové, 48 h
 • 2015 kurz mentoringu – Otevíráme dveře pro mentory, pod vedením Zdeňka Dlaboly, 42 h
 • 2015 kurz koučingu – 1. Spirála kouče (ICF), pod vedením Marty Anny Petrášové, 64 h
 • Laureát ceny Social Impact Award 2012 s projektem Podnikavá škola