Lektor

Jindřich Kitzberger

S projektem Učitel naživo spolupracuji jako lektor.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Je to projekt, který mi přijde mimořádně smysluplný, zcela se ztotožňuji s jeho cíli a s tím, jak je v něm uvažováno o vzdělávání budoucích učitelů, o jejich potřebách. Rád bych pomohl s vytvářením konkrétního vzdělávacího obsahu pro ty, kteří budou (doufám) jednou působit v našich školách.

Co mi dělá radost?

Duhovka – úspěšný projekt soukromého vzdělávacího systému, který pomáhám vytvářet – učitelé, děti i rodiče, se kterými se v něm setkávám. Setkávání se studenty školského managementu a práce na fakultě. Lesy a česká příroda vůbec. Hezké knížky a filmy…

Zkušenosti a vzdělání

  • Přírodovědecká fakulta UK – obor Učitelství biologie a matematiky
  • Kurzy v oblasti managementu, systémového řízení, systemického přístupu, řízení pedagogického procesu, vzdělávací politiky, tvorby kurikula apod. – průběžně
  • Řízení veřejné základní školy – 16 let
  • Praxe ve vedení rozmanitých asociací a sdružení – místopředseda Asociace pedagogů základního školství ČR, předseda Stálé konference asociací ve vzdělávání
  • Vyzkoušel si práci lektora, byl členem různých poradních orgánů a komisí na celostátní i pražské úrovni – 17 let
  • Praxe na MŠMT – v roli vrcholového managementu
  • Řízení soukromé školy – 6 let
  • Výuka na vysoké škole – katedra Pedagogické fakulty, Centrum školského managementu – v oboru školského managementu a managementu vzdělávání, se zaměřením na školské právo – 6 let