Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů

Naše vize:

Chceme učitele, kteří vědí, kam jdou,
s dětmi vytvářejí a udržují vztahy založené na vzájemné důvěře,
vytvářejí podnětné příležitosti pro učení každého dítěte
a reflektují svou práci s oporou o důkazy.

Již druhé setkání komunity vzdělavatelů budoucích učitelů
proběhlo 12. února 2021 online

Na co jste se těšili

Program setkání

Vize, mise a hodnoty komunity vzdělavatelů budoucích učitelů

9:15 - 12:15

Cílem dopoledního workshopu Vize, mise a hodnoty komunity vzdělavatelů budoucích učitelů je v formulovat vizi, misi
a hodnoty vznikající komunity, sdílet ji mezi pracovními skupinami, a vytvořit tak rámec pro činnost komunity v dalším období.

Gordické uzly profesní přípravy učitelů v České republice

13:15 - 15:45

Cílem odpoledního workshopu Gordické uzly profesní přípravy učitelů v České republice je zmapovat různorodé zkušenosti vzdělavatelů budoucích učitelů a identifikovat problémy, jimž by se měla komunita vzdělavatelů věnovat
a jejichž řešení by mělo přinést kvalitativní posun v pregraduální přípravě učitelů.

Na základě výstupů práce ve skupinách budou vytvořeny dlouhodobé tematické pracovní skupiny, do nichž se budou moci účastníci přihlašovat na základě svých profesních zájmů a své expertizy.

Pro koho bylo setkání určeno

  • oborové didaktiky, vyučující pedagogy psychologických nebo odborných předmětů na pedagogických filozofických, přírodovědeckých či jiných fakultách připravujících učitele,
  • učitele ZŠ nebo SŠ, kteří provází studenty učitelství na praxích,
  • lektory organizací spolupracujích s fakultami připravující učitele a podílejících se na přípravě budoucích učitelů,
  • ředitele základních nebo středních škol, které se podílí na přípravě budoucích učitelů

Co jste si odnesli

  • možnost spolupráce s kolegy z různých institucí a regionů,
  • inspiraci od kolegů a možnost sdílet vaše příklady dobré praxe,
  • podporu pro prosazování inovací a změn ve vzdělávání,
  • možnost podílet se aktivitách směřujících k systémové změně přípravy učitelů

Děkujeme za vaši aktivní práci při setkání na workshopech! Velmi si vaší účasti ceníme a těšíme se na další!

Mějte přehled

Nemohli jste se zúčastnit druhého setkání komunity vzdělavatelů budoucích učitelů, ale spadáte do cílové skupiny? Vyplňte formulář níže a my vás budeme kontaktovat s nabídkou zapojení se do dalších aktivit.

Případné dotazy směřujte na e-mail komunitavzdelavatelu@ucitelnazivo.cz.

Těšíme se na vás!