Dopady projektu

Metodologie

Dopady projektu mapujeme na třech úrovních:

1. Kvalitativní faktor

  • Do jaké míry vzdělávací programy zlepšují kvalitu výuky absolventů (a dalších zasažených aktérů).

2. Kvantitativní faktor

  • Kolik lidí projekt zasáhl a v jaké míře.

3. Systémový faktor

  • K jakým změnám ve vzdělávání projekt přispěl.
  • Co ovlivnil, přímo i nepřímo způsobil.

V první fázi projektu se soustředíme na kvalitativní faktor. Z toho důvodu realizujeme:

1. Interní evaluaci

  • Sbíráme data o změnách ve vztahu k vizi a konkrétním vzdělávacím cílům výcviku od účastníků, jejich provázejících učitelů na praxích, dětí, ředitelů škol, lektorů výcviku a zapojených expertů.
  • Evaluaci konzultujeme s Janou Strakovou, Martinem Chválem, Davidem Gregrem – Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

2. Externí evaluaci

  • Požádali jsme o nezávislé externí posouzení dopadů výcviku na účastníky.
  • Realizátoři budou prof. Milan Pol a doc. Bohumíra Lazarová – Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity.

První výstupy z fungování projektu budou k dispozici v průběhu podzimu 2017.

Evaluační zprávy z předcházejících projektů

Vyhodnocování svých projektů se věnujeme dlouhodobě a důsledně. V minulosti jsme publikovali detailní evaluační zprávy o výsledcích projektu Elixír do škol2014 a 2015.