Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů

Naše vize:

Chceme učitele, kteří vědí, kam jdou,
s dětmi vytvářejí a udržují vztahy založené na vzájemné důvěře,
vytvářejí podnětné příležitosti pro učení každého dítěte
a reflektují svou práci s oporou o důkazy.

Čtvrté setkání komunity vzdělavatelů budoucích učitelů
proběhne 2. prosince 2021 od 13:30 do 17:00 online

Přihlásit se můžete až do 31. října 2021

Slavíme 1. narozeniny!

Je to již rok, co Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů vznikla.
Za tuto dobu se odehrála řada setkání - celokomunitních,
v tematických skupinách či na Letní škole KVBU.

Děkujeme a těšíme na další společné roky!

Na co se můžete těšit

Po roce fungování společně zrekapitulujeme:

  • co všechno se v rámci KVBU dosud odehrálo,
  • jaké příležitosti přispět k systémové proměně přípravy budoucích učitelů se nám otevřely a dále otevírají.

A také naplánujeme kudy dál tak, abychom nabízené šance co nejlépe využili.

Pro koho je setkání určeno

  • oborové didaktiky, vyučující pedagogy psychologických nebo odborných předmětů na pedagogických filozofických, přírodovědeckých či jiných fakultách připravujících učitele,
  • učitele ZŠ nebo SŠ, kteří provází studenty učitelství na praxích,
  • lektory organizací spolupracujích s fakultami připravující učitele a podílejících se na přípravě budoucích učitelů,
  • ředitele základních nebo středních škol, které se podílí na přípravě budoucích učitelů

Co si odnesete

  • možnost spolupráce s kolegy z různých institucí a regionů,
  • inspiraci od kolegů a možnost sdílet vaše příklady dobré praxe,
  • podporu pro prosazování inovací a změn ve vzdělávání,
  • možnost podílet se aktivitách směřujících k systémové změně přípravy učitelů

Mějte přehled

Nemohli jste se zúčastnit třetího setkání komunity vzdělavatelů budoucích učitelů, ale spadáte do cílové skupiny?
Vyplňte formulář níže a my vás budeme kontaktovat s nabídkou zapojení se do dalších aktivit.

Případné dotazy směřujte na e-mail komunitavzdelavatelu@ucitelnazivo.cz.

Těšíme se na vás!