Zažiješ praxi a výcvik

PRAXE 380h

Intenzivní, různorodá, reflektovaná

Každý týden budeš ve škole se zkušeným učitelem. Budete spolupracovat a reflektovat proč, co, jak a s jakým dopadem dělá. Zkusíš realizovat vlastní představy - prohraješ i vyhraješ a postupně najdeš cestu, která sedí dětem i tobě.

 • každé pololetí jiná škola, jiný učitel (seznam škol)
 • pozorování, týmové učení, samostatné učení, reflexe a rozbory
 • externí mentor vás párkrát navštíví a pomůže hledat nové cesty
 • navíc 5 celodenních exkurzí na další zajímavé školy
 • navíc výhodné podmínky pro účast na zahraniční exkurzi

VÝCVIK 370h

Špičkový, praktický, podložený

Budeš aktivně diskutovat, zkoušet, trénovat, “videotrénovat” - spíš než poslouchat přednášky. Propojovat své zkušenosti s nejmodernějším know-how a teorií. S lidmi s podobným snem a nadšením, ale s rozmanitým příběhem a cestou.
Budeme usilovat o žití toho, čeho chceme dosáhnout s dětmi - o radost a pohodu, ale i pracovní zápal a nasazení.

 • špičkoví experti
 • partnerská komunikace (respektující přístup), řešení konfliktů, práce s kázní, facilitace a práce se skupinovou dynamikou
 • motivace dětí
 • smysl a cíle vzdělávání
 • strategie, metody a techniky učení - best practices
 • kooperativní a badatelská výuka, Hejného metoda, kritické myšlení apod.
 • formativní hodnocení
 • sebezkušenostní (sebepoznávací) programy
 • mezinárodní know-how