Naučíš se učit

Víš, kdo jsi a kam jdeš

 • Hlouběji rozumíš sám sobě a tomu, jak můžeš být,autenticky právě ty, užitečný dětem.

 • Máš prodiskutovanou učitelskou vizi - víš, co a jak chceš svým dětem předat

 • Reflektuješ vlastní zkušenosti, učíš se z nich i ze sdílených zkušeností druhých.

Navazuješ vztahy s dětmi založené na důvěře

 • Věříš v potenciál dětí.

 • Uplatňuješ partnerský přístup při vedení dětí a třídy - více vedeš a méně řídíš, úspěšně řešíš konflikty, nepřebíráš odpovědnost za chování a učení dětí.

 • Poskytuješ dětem konstruktivní zpětnou vazbu.

 • Vzbuzuješ v dětech důvěru, že jim dokážeš být partnerem na jejich cestě vzdělávání.

S jistotou děti učíš-provázíš

 • Dokážeš porozumět dětem - jejich životní situaci, motivacím, potřebám, co už vědí a dovedou.

 • Stanovuješ si smysluplné cíle své výuky ve kterých umíš pracovat s motivací a potřebami dětí, zohledňovat kontext školy a legislativy a které tobě i dětem pomáhají vidět čeho jste skutečně dosáhli

 • Používáš základní repertoár strategií, metod a technik výuky, formativně hodnotíš

 • Dokážeš posouvat každé dítě, ne jen pár vyvolených

Rozumíš specifikům učení tvého oboru

 • Víš, co je ve tvém oboru klíčové ve vztahu k učení dětí.

 • Znáš způsoby, jak konkrétní témata z tvého oboru děti učit.

 • Znáš několika zkušených učitelů tvého oboru a dokážeš získat další inspiraci pro svou praxi

Patříš do skupiny zapálených

 • Blízce znáš motivované budoucí i zkušené učitele, kteří aktivně hledají novou cestu a jsou ochotní sdílet zcela otevřeně své úspěchy i neúspěchy

 • Jsi člen široké komunity Učitel naživo, která ti bude dlouhodobě nabízet kontakt s nejlepším odborníky a špičkovým know-how z ČR i ze světa

 • Dlouhodobě získáš další příležitosti podílet se na změně českého školství a vzdělávání

Máš papír