Průvodce

Blanka Vaculík Pravdová

Blanka Vaculík Pravdová se dlouhodobě zabývá učitelským sebepojetím a profesní přípravou budoucích učitelů. 5 let se věnovala inovaci praxí a výuce studentů učitelství na PdF Masarykovy univerzity v Brně, kde také absolvovala doktorský studijní program Pedagogika. Dvacet let učila český jazyk a literaturu, občanskou výchovu a společenské vědy na gymnáziích.

Stojím tak trochu v pozadí, ale až budeme jednou dávat dohromady dějiny projektu Učitel naživo, můžu sepsat hned několik kapitol. Třeba tu, jak jsme přibíjeli na vrata stodoly první učební plán tehdy ještě bezejmenného programu

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Člověk má žít tak, aby – až tady jednou nebude – byl svět i jeho zásluhou o něco lepší. A moje předchozí zkušenosti i moje intuice říkají, že tudy vede cesta.

Co mi dělá radost?

Čím dál víc mi dělá radost, když se lidem kolem mě daří a mohou dělat to, k čemu mají talent a co jim přináší uspokojení. Vím, že u učitele to může působit jako klišé, ale nejvíc mě těší, když mohu lidem na této cestě pomáhat. Otevírat diskuse o věcech, nad nimiž se ještě nezamýšleli, klást otázky, které si ještě nepoložili, pomáhat v porozumění sobě samým, ukazovat směr, učit je tomu, s čím ještě nemají zkušenost.

Zkušenosti a vzdělání

 • 1988–1993 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. a 3. stupeň, český jazyk, občanská výchova a základy společenských věd

  2009–2015 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Doktorský studijní program Pedagogika, obor pedagogika

  1994–2011 Soukromé šestileté gymnázium v Ostravě – Učitel předmětů český jazyk a literatura, základy společenských věd, občanská výchova, společensko-vědní seminář, mediální výchova; třídní učitel; fakultní učitel Ostravské univerzity; koordinátor školního vzdělávacího programu; výchovný poradce; preventista sociálně-patologických jevů; interní auditor ISO

  2011–2012 První obnovené reálné gymnázium Ostrava – Učitel předmětů český jazyk a literatura, občanská výchova, kořeny evropské kultury; třídní učitel

  Vedoucí Divadelního klubu na Prvním obnoveném reálném gymnáziu Ostrava

  2012–dosud Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra pedagogiky – koordinátorka inovace učitelských praxí na PdF MU; zástupkyně vedoucího katedry; vyučující předmětů: seminář z teorie a metodiky výchovy, pedagogická komunikace, seminář k učitelské praxi, aplikace pedagogiky, školní pedagogika, výchova v práci učitele

  2013 Spoluřešitelka projektu Učitel v teorii a praxi, PdF MU

  2013–2014 Spoluřešitelka projektu Systémová podpora trvalého profesního rozvoje pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na jižní Moravě – Educoland, PdF MU

  2013–2016 Spoluřešitelka projektu Osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe, PdF MU

  2014 Spoluřešitelka projektu Znalostní báze učitelství a její reflexe, PdF MU

  Autorka a lektorka vzdělávacího programu pro cvičné učitele, PdF MU

  Autorka monografie Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství, PdF MU

  2015 Spoluřešitelka projektu Determinanty účinnosti učitelských praxí, PdF MU

  2014–dosud Učitel naživo, Nadace Depositum Bonum – Spoluautor projektu Učitel naživo