Evaluace a analýzy

Barbora Zavadilová

V Učiteli naživo jsem projektovou vedoucí evaluačního týmu, a také se věnuji realizaci kvalitativních šetření. Zajišťuji, abychom kriticky hodnotili, zda se nám ve výcvikových programech daří účastníky rozvíjet v kýžených dovednostech a zda tyto dovednosti mají pozitivní dopad na kvality výuky ve třídách. Tak jako učitelé ve třídách sbírají důkazy o učení svých žáků, i my se snažíme pozorně sbírat důkazy o dopadech naší činnosti, učit se z nich a zlepšovat příslušné aspekty výcviku. Kvalitně zpracovaná data nám také umožní informovat další subjekty o klíčových prvcích našeho výcviku, a šířit tak dál profesní model vzdělávání učitelů.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Když jsem se zhruba v šestnácti letech po studijním pobytu v zahraničí rozhodla, že bych chtěla měnit české vzdělávání, netušila jsem, do jakých nebezpečných vod se to pouštím. Toto možná naivní, ale zcela nutné odhodlání kultivovat společnost skrze vzdělávání se se mnou vleče dodnes. V Učiteli naživo mohu spolupracovat s dalšími snílky, kteří věci umí dotahovat do zdárného konce. Když se více lidí s podobnou myšlenkou spojí, dokáží velké věci.

Co mi dělá radost?

Realizovat své nápady. Neustále se učit něco nového. Výzvy. Blízkost hor. Cestování do neznáma. Tvůrčí psaní. Jezdecké umění. Dětský smích. Upřímné vztahy a prostředí, kde se k sobě lidé chovají lidsky.

Zkušenosti a vzdělání

Vzdělání

 • Magisterský program MPhil in Education, Globalisation and International Development na University of Cambridge, UK
 • Letní program McDonnell Academy International Leadership Institute na Washington University, USA
 • Bakalářský program Pedagogika – Základy společenských věd na PedF UK
 • Bakalářský program Mezinárodní teritoriální studia na FSV UK

Zkušenosti

 • Výzkumná asistentka na komparativním výzkumu vzdělávání učitelů (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, PedF UK)
 • Odborná asistentka v oblasti mentoringu ve vzdělávání učitelů - mezinárodní projekt EFFeCT (Národní institut dalšího vzdělávání)
 • Výzkumná asistentka na experimentálním pedagogickém výzkumu v oboru Mechanism design theory (CERGE-EI, Národohospodářský ústav AV)
 • Asistentka pedagoga na 2. stupni ZŠ (ZŠ Lyčkovo náměstí)
 • Výuka anglického jazyka v rozvojových zemích (Himalayan Spirit Academy, Nepal; HOOP Peru)
 • Stáž v oblasti práce s mládeží a dobrovolnictví (Welthaus Bielefeld, INEX-SDA, Program sociální integrace - Člověk v tísni)
 • Stáž v oblasti managementu (Hamleys)
 • Tvorba pedagogických a cestopisných článků (Řízení školy, EDUin, Rozvojovka, Reportér Magazín, Magnus Magazín)
 • Založení a vedení literárního seskupení Bezejmenná generace, pořádání literárních dílen pro pacienty Psychiatrické nemocnice Bohnice
 • Založení a vedení neziskové organizace Hiporehabilitace Mlýn Mrač

Publikace

 • Zavadilova, B., Mazáčová, N. (2019). Jak vedení praxí přispívá k rozvoji zkušených pedagogů – příklad výcviku Učitel naživo. Řízení školy 2/2019.
 • Zavadilová, B. (2018) Improving teacher education in the post-socialist Czech Republic. Mentoring as a suitable approach? Diplomová práce. University of Cambridge. Vedoucí práce E. Hartmann.
 • Zavadilová, B. (2018) On the journey towards reflective and collaborative professional practice: teachers‘ experiences of mentoring in the post-communist Czech Republic. Příspěvek na konferenci British Association for International and Comparative Education.
 • Prokosheva S., Sidorkin O., Zavadilová B. (2016). Inkluzívní vzdělávání v České republice: regionální perspektiva. Open Society Fund Praha.
 • Zavadilová, B. (2017) Učitelé zítřka. In N. Pelcová & A. Hogenová (Eds.), Nahodilost ve výchově, umění a sportu. Praha: Karolinum.
 • Zavadilová, B. (2017) Rozvoj kompetencí učitele pro vedení žáků k aktivnímu občanství. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce M. Kovaříková.