Koordinátorka praxí

Anežka Všianská

V Učiteli naživo jsem součástí organizačního týmu výcviku, pečuji o studenty a provázející učitele.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

V průběhu let si čím dál tím víc uvědomuji, jak pro mě bylo důležité, aby mě učili inspirativní učitelé. Proto jsem ráda součástí týmu Učitele naživo, kde potkávám studenty, kteří se takovými učiteli chtějí stát.

Co mi dělá radost?

Být na moři a plachtit. Chodit po horách a slacklině. Pít dobrou kávu. Jógovat.

Zkušenosti a vzdělání

  • Pracovala jsem v inovativní základní škole Vela, kde jsem se starala o tým pedagogů a dětí.
  • V Prázdninové škole Lipnici realizuji zážitkové kurzy pro děti a dospělé.
  • Podílela jsem se na přípravě a realizaci vzdělávacích kurzů v rámci Junáku, kde jsem také vedla dívčí oddíl.
  • Vystudovala jsem bakalářský obor Pedagogika volného času na Technické univerzitě v Liberci a magisterský obor Sociální pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
  • Absolvovala jsem dvouletý sebezkušenostní výcvik v arteterapii a artefiletice u Marianky Štefančíkové.
  • Příležitostně lektoruji jógu pro děti i dospělé.