Péče o studenty, koordinátor praxí

Alena Gal

V Učiteli naživo jsem součástí organizačního týmu výcviku. Koordinuji praxe na školách a pečuji o studenty.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Je to radost. S programem Učitel naživo jsem od začátku v myšlenkách a od června 2018 jsem jeho součástí i osobně. Věřím, že má smysl podávat zájemcům o roli učitele pomocnou ruku a podporovat je při jejich přípravě na nejednoduché povolání tak, aby jej mohli zastávat s co největší lehkostí a s nadhledem. Baví mě být jim přitom nablízku a spoluvytvářet komunitu, ve které se učíme společně a od sebe navzájem.

Co mi dělá radost?

Čas strávený ve společnosti milých lidí ve městě i v přírodě, výhledy na hory a údolí, improvizační divadlo anebo lehkovážné visení v cirkusových šálách.

Zkušenosti a vzdělání

  • Dva roky lektorování a koordinování programů pro děti a DVPP v centru primární prevence Jules a Jim.
  • Dva roky lektorování seminářů prevence oblasti rizikového chování v kyberprostoru pro Safer internet.
  • Tři roky lektorování kurzů o efektivním učení pro společnost Scio.
  • Dlouholetá vedoucí skautského oddílu v Junáku, spoluautorka příručky Skautské odkazy - metodika výchovy historií. V současnosti výchovná zpravodajka pro více než 700 hlavé středisko skautů v Praze a instruktorka vzdělávacího kurzu v Junáku.
  • Studium pedagogiky na katedře pedagogiky Filozofické fakulty UK
  • Absolvování Vyšší odborné školy Publicistiky v Praze.