Skvělé školy pro všechny děti

díky lepší přípravě učitelů

O budoucnosti naší země se rozhoduje ve školách. Právě teď. Snažíme se přitáhnout pozornost k rozvoji českého školství. K tomu, co je opravdu důležité - tím nejsou státní maturity, platy nebo osnovy. Na prvním místě je třeba zlepšit přípravu učitelů a jejich podporu v praxi. Za to bojujeme.

Jaké problémy ve školství jsou?

Proč je zrovna příprava učitelů klíčová?

K čemu nám všem změna může pomoct?

Co jsme již dokázali?

A jak změnu uskutečníme?

Finanční a materiální podpora

Vstupte do klubu našich vážených donorů, kteří velkoryse podporují naše aktivity.

Mediální spoluráce

Pomozte nám zviditelnit naše téma a otevřít společenskou diskusi.

Organizační spolupráce

Rádi spojíme síly s dalšími odborníky na vzdělávání, kteří sdílí naší vizi.

Lobbying

k prosazení změn ve veřejném systému hledáme ty správné cesty.

Osobní podpora

Sledujte nás na sociálních sítích a sdílejte dále naše příspěvky, pomůžete nám tak šířit naše poselství. Zapište se k odběru našeho newsletteru. Mluvte o nás a potřebě změn ve školství se svým okolím.

Zapojení do našich programů

chcete se stát učitelem? Přihlaste se do programu Učitel naživo. Jste učitelem nebo ředitelem a chcete být lepší? Přihlaste se do programu Ředitel naživo.

Kdo jsme

Jsme nezisková organizace s týmem expertů, která usiluje o modernizaci českého vzdělávání. Vyvinuli jsme a otestovali nový program pro učitele a ředitele škol, který zajistí dětem významně lepší přípravu na výzvy 21.století. Naším know-how se snažíme obohatit a posunout veřejný vzdělávací systém.

Kdo za námi stojí

Každé mé setkání s týmem Učitele naživo je velkým překvapením, k jak velkému posunu opět došlo.

Ondřej Liška, bývalý ministr školství a člen správní rady Nadace České spořitelny


Učitele naživo jsem si vybral jako svou hlavní filantropickou aktivitu. Tenhle tým je pracovitý, determinovaný, poslouchá a učí se. Málokdy jsem i ve startupech viděl takový tah na bránu.

Ondřej Bartoš, donor organizace, general partner, Credo Ventures

Učitel naživo je výrazně inovativní program vzdělávání učitelů, který odpovídá vývojovým trendům ve vyspělých zemích.

prof. Vladimíra Spilková, zakladatelka katedry primární pedagogiky na Pedagogické Fakultě Univerzity Karlovy

Jaké problémy ve školství jsou?

České školství má obrovský nevyužitý potenciál, ale stagnuje. Nestará se o učitele a ředitele a důsledky jsou alarmující:

Čeští žáci chodí do školy nejméně rádi ze všech dětí v OECD.

Mladí Češi odcházejí ze škol s výrazně podprůměrnou motivací dál se vzdělávat v životě uspět.

Dlouhodobě stagnuje přírodovědná, matematická i čtenářská gramotnost.

10 % Podíl praxe v učitelském vzdělávání je minimální a nepřipravuje učitele na moderní školu (nejlepší zahraniční systémy mají podíl praxe kolem 20 - 40 %)

6000 Už teď v systému chybí minimálně 6 tisíc učitelů.

39 % Do 2 z 5 konkurzů na ředitele školy se hlásí pouze jeden uchazeč (data z roku 2017/18).

16 % Jen každý šestý učitel pociťuje, že si společnost váží jeho práce.

6000 Už teď v systému chybí minimálně 6 tisíc učitelů.

50 % Polovina učitelů je přímo ohrožena syndromem vyhoření.

18 % Jen pětina ředitelů aktivně spolupracuje s řediteli jiných škol. To je nejnižší podíl z celé EU.

0 Povinné školení ředitelů škol téměř vynechává oblast vedení lidí a zlepšování učení dětí.

13x Za 15 let se změnil ministr školství 13x a školám zcela chybí podpora v zavádění změn.

Problémů je samozřejmě daleko více. Důraz na množství faktických znalostí stále dominuje nad rozvíjením měkkých dovedností, které jsou tolik podstatné pro dnešní život. Naše děti vyrůstají v jiném světě, než jsme zažili my a na to musí školství reagovat. Problémy školství jsou problémy nás všech.

Proč je zrovna příprava učitelů klíčová?

Věříme, že dobrý učitel dokáže proměnit životy dětí k lepšímu. Může jim pomoci najít svou vlastní hodnotu a uplatnit se ve světě. Takový učitel svou práci hluboce reflektuje, staví na vzájemné důvěře a vede děti ke spolupráci a odpovědnosti. Takové učitele tu chceme mít!

Světové studie ukazují, že pro zlepšení vzdělávání nemají zákony, technologie a kurikulum samy o sobě zdaleka takový význam jako přímá práce s učiteli a řediteli.

  • Učitelé jsou vzory a nositeli hodnot.
  • Každý učitel má za svou kariéru vliv na tisíce dětí a mladých lidí.
  • Každý ředitel má za svou kariéru vliv na desítky až stovky učitelů.
  • Učitelé nastavují prostředí ve třídách, hodnotí výsledky a motivují děti k učení a spolupráci.
  • Ředitelé nastavují vizi školy a vytvářejí podmínky pro růst učitelů.

Pokud chceme smysluplnou změnu vzdělávání, potřebujeme skvěle připravené učitele podporované skvělými řediteli.

K čemu nám všem změna může pomoct?

Vzdělávání je nejlepší investicí do budoucna

Kvalitní vzdělávání je hlavním předpokladem budoucího ekonomického a společenského rozvoje každé země. Klíčovou roli zde hraje kvalita práce učitelů. Pokud do této kvality Česká republika začne investovat, může v horizontu dvou generací dosáhnout ekonomické úrovně západní Evropy. Pro občany Česka by to znamenalo výrazně vyšší reálné platy, vyšší kvalitu veřejných služeb a výrazně vyšší kvalitu života. Studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR ukazuje, že kumulovaný příspěvek výrazného zlepšení práce učitelů k HDP by do roku 2100 dosáhl obrovských 54 bilionů korun (pro srovnání celkový státní rozpočet ČR v roce 2019 byl přibližně 1,5 bilionu Kč).

Jaké jsou školy, taková bude společnost

Každý všední den téměř jeden z pěti Čechů něco zažije ve škole. To, co tam zažije, má dopady na životy nás všech. Chceme žít v prosperující, soudržné a demokratické společnosti plné sebevědomých a svobodně myslících lidí.

Co už jsme dokázali

Postavili jsme silnou expertní organizaci

Z původní iniciativy v rámci Nadace Depositum Bonum jsme vybudovali samostatnou organizaci se silným personálním a expertním zázemím. Organizace vznikla v roce 2016 a dnes má kolem 40 zaměstnanců, podporu mnoha donorů a odborníků na vzdělávání. Na poli českého vzdělávání jsme jednou z nejrychleji rostoucích a nejagilnějších organizací.

Vyvinuli a ověřili jsme unikátní program pro budoucí učitele

Nejefektivnější cestou změn ve vzdělávání je zaměřit se na přípravu budoucích učitelů. Proto jsme vyvinuli a v praxi otestovali výjimečný program pro zájemce o učitelství. Je vytvořený špičkovými odborníky a zkušenými učiteli na základě nejlepšího světového i českého know-how v oblasti vzdělávání učitelů - UCL Institute of Education, Teach First, Boston Teacher Residency, Klinický rok na Univerzitě Pardubice a další. Nyní je akreditovaný v režimu Doplňkové pedagogické studium (DPS, tzv. “pedagogické minimum”).

Program program Učitel naživo staví na dlouhodobé praxi přímo ve školách, čímž dává absolventům nejlepší přípravu na reálné vyzvy učitelské profese (poměr praxe v programu je více než 50 %, ostatní programy učitelské přípravy v ČR mají 5-10 % praxe). Program je zaměřený na rozvoj učitelské osobnosti, na kvalitní vztahy a roli učitele jako průvodce. Buduje komunitu zapálených, která se vzájemně podporuje a šíří moderní přístup k výuce, který reaguje na výzvy současné doby s důrazem na kritické myšlení, spolupráci, samostatnost a sebepoznání.

Budujeme pedagogický leadership u ředitelů škol

Kromě přípravy učitelů je zásadní i jejich pedagogická podpora v praxi. Proto jsme vyvinuli i program Ředitel naživo, který je akreditovaný v režimu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Jeho design je inspirovaný světovým know-how a konzultovaný s NYC Leadership Academy, NYC Dept. of Education, Bank Street College of Education a Wallace Foundation. Program je zaměřený na rozvoj pedagogického leadershipu.

Přínos našich programů je prokázaný daty

Dopady obou našich programů pečlivě měříme a vyhodnocujeme a víme tak, že se nám podařilo vytvořit vysoce funkční vzdělávací modely. Výsledky absolventů našeho programu jsou vysoce nad českým standardem a v některých ohledech srovnatelné s těmi nejlepšími světovými vzdělávacími systémy. Podívejte se na výsledky evaluace, které vás přesvědčí

Dan Prokop, sociolog

Kromě přípravy učitelů je zásadní i jejich pedagogická podpora v praxi. Proto jsme vyvinuli i program Ředitel naživo, který je akreditovaný v režimu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Jeho design je inspirovaný světovým know-how a konzultovaný s NYC Leadership Academy, NYC Dept. of Education, Bank Street College of Education a Wallace Foundation. Program je zaměřený na rozvoj pedagogického leadershipu.

Přínos našich programů je prokázaný daty

Dopady obou našich programů pečlivě měříme a vyhodnocujeme a víme tak, že se nám podařilo vytvořit vysoce funkční vzdělávací modely. Výsledky absolventů našeho programu jsou vysoce nad českým standardem a v některých ohledech srovnatelné s těmi nejlepšími světovými vzdělávacími systémy. Podívejte se na výsledky evaluace, které vás přesvědčí

A jak změnu uskutečníme?

Pro skutečný dopad je zásadní zapojit (změnit) veřejný vzdělávací systém

Sami změnu nezvládneme. Naši absolventi jsou kapkou v moři. Naším cílem je přenést vyzkoušené prvky a principy našich programů na veřejné vysoké školy. Jen stát může zajistit nové kvalitní učitele ve velké míře. Snažíme se proto spolupracovat s veřejnými VŠ, MŠMT a dalšími institucemi ve vzdělávání. Současný systém je ale značně rigidní a změny odmítá, na což jsme narazili při snaze o akreditaci “našeho” prvního navazujícího magisterského programu na veřejné univerzitě (společně s Univerzitou Pardubice) - přečtěte si příběh našeho nárazu.

Jaký je náš plán

Do roku 2030 chceme mít zásadní dopad na práci 20.000 učitelů a 1.000 ředitelů. To je asi 20% celého systému, tedy kritická masa pro šíření inovací. Až se nám to podaří, bude to zásadní impuls pro české školství, které posledních 30 let jen přešlapuje na místě. Dopady změn ve vzdělávání mají svou setrvačnost, neprojeví se ze dne na den. Právě proto nemůžeme otálet a změny musíme odstartovat TEĎ.