Chcete se připojit k týmu Učitele naživo?

Člen/ka týmu Advokacie - analytik/analytička

Hledáme kolegu/kolegyni do advokačního týmu organizace, jejímž cílem je systémová změna vzdělávání v Česku. Spolupracujeme s klíčovými stakeholdery v oblasti vzdělávání z akademické sféry (v ČR i v zahraničí), neziskových organizací, nadací, PSP ČR či ministerstev a společně tvoříme expertní know-how k proměně vzdělávání v Česku. Vytvořili jsme inovativní programy vzdělávání učitelů/učitelek a ředitelů/ředitelek škol, přičemž úkolem advokačního týmu je nacházet cesty, jak rozšířit jejich dopad na co nejvíce dětí v českých školách.

Proč do toho s námi jít?

Vytvořili jsme unikátní akreditovaný výcvik pro budoucí učitele, vyvíjíme podporu pro ředitele a máme ambici být jedním ze spoluhybatelů systémové změny v českém vzdělávání. Věříme v sílu spolupráce, kvalitní vztahy a učící se komunitu. V týmu jsou učitelé s desítkami let praxe, absolventi Harvardu a Oxfordu, progresivní profesoři z veřejných vysokých škol, sociální inovátoři a hodně skautů. Těšíme se podpory řady osobností českého vzdělání i špičkových externích spolupracovníků.

Co potřebujeme

 • Základní orientace ve vzdělávací politice a chuť v této oblasti dále pracovat a učit se.
 • Schopnost práce se sekundárními zdroji (publikace OECD, UNESCO, EK, World Bank, materiály MŠMT, výzkumné studie, odborné články atd.).
 • Schopnost přemýšlet strategicky a aplikovat evidence-based přístup.
 • Schopnost orientace ve velkém množství informací - oddělit důležité, prioritní a nedůležité či irelevantní.
 • Schopnost práce a dobré orientace v legislativních dokumentech.
 • Schopnost číst základní kvantitativní data a orientovat se v nich.
 • Schopnost analytické práce s kvalitativními daty (např. navrhnout design rozhovoru, provést rozhovor, analyzovat rozhovor a vybrat z něj relevantní informace pro další práci).

Co očekáváme

 • Férovost a otevřenost.
 • V první řadě jednoznačný soulad s vizí a hodnotami programu.

 • Spolehlivost a pečlivost.
 • Nasazení a aktivní přístup.
 • Předpoklady pro osobní jednání se stakeholdery.
 • Chuť vzdělávat se v oblasti pregraduální přípravy učitelů a problematice pedagogického leadershipu.

Co nabízíme

 • Být u změny českého vzdělávacího systému.
 • Spolupracovat a spojit síly s dalšími silnými leadery na poli vzdělávání a advokacie.
 • Prostor pro realizaci vlastních nápadů, prostor přispět tím nejlepším ze sebe.
 • Prostor hodně se učit a objevovat.
 • Finanční ohodnocení odpovídající požadovaným dovednostem a zkušenostem.
 • Benefity v podobě stravenek, osobního rozpočtu na vzdělávání, 5 týdnů dovolené, sick days, firemní mobilní tarif, supervize a další.
 • Nové rekonstruované kanceláře ve Vršovicích.
 • Práci na 0,7-1,0 úvazek v Praze.
 • Zaměstnání na HPP.
 • Nástup možný od 1. října 2020 nebo dle domluvy.

Jak se přihlásit

 • Pomocí tohoto formuláře nám prosím pošlete svůj životopis a krátký motivační dopis (max. 1 normostrana).
 • Motivační dopis by měl obsahovat odpovědi na tyto otázky:
  • Jaké jsou Vaše motivace zapojit se do našeho týmu?
  • Jaké jsou Vaše zkušenosti relevantní k pracovní pozici?
  • A odpověď na jednu z otázek:
   • Jaké jsou podle Vás silné a slabé stránky českého vzdělávání učitelů?
   • Jaké změny ve vzdělávání podle Vás nejvíce vedou k tomu, aby se žáci učili lépe a radostněji?
 • Podklady pro výběrové řízení přijímáme do 30. září 2020. Výběrové řízení probíhá průběžně.

Zasláním výše zmíněných pokladů berete na vědomí jejich uchování po dobu trvání výběrového řízení.